Održana Skupština Asocijacije mladih SDA Visoko

Večeras je u prostorijama Gradskog kina Visoko održana Skupština Asocijacije mladih SDA Visoko, na kojoj je bilo prisutno 54 delegata koji su birali novi izvršni odbor Asocijacije mladih SDA Visoko. U izbornom procesu je učestvovalo preko 200 članova Asocijacije mladih SDA Visoko, koji su davali prijedloge za predsjednika i članove izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Visoko. U izbornom procesu su formirane Asocijacije mladih mjesnih odbora na području općine Visoko.Nova predsjednica Asocijacije mladih SDA Visoko je Emina Jusić, a za potpredsjenike Asocijacije mladih SDA Visoko su izabrani: Irhad Avdagić, Amir Balta i Amer Hindija. Članovi izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Visoko su: Emina Garib, Amna Neimarlija, Amela Vražo, Dženana Smajić, Emina Genjac, Enver Fejzović, Amina Smajlović, Armin Penjo, Almin Halač, Izudin Bajtarević i Alen Čehajić. Asocijacija mladih SDA Visoko se zahvaljuje svim članovima Asocijacije mladih SDA Visoko koji su učestvovali u izbornom procesu. U narednom periodu Asocijacija mladih SDA Visoko će u skladu sa Statutom Stranke demokratske akcije formirati Savjete koji će činiti radna tijela Asocijacije mladih SDA Visoko.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close