Održana Javna rasprava izgradnja Centra za upravljanje otpadom Visoko

Jučer je u Velikoj sali općine Visoko održana Javna rasprava  o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole Općini Visoko za izgradnju objekata prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja komunalnog otpada. Mahir Hadziabdić , direktor konsultanstke kompanije ”Enova”, Suada Numić- predstavnik Federalnog  ministarstva  okoliša i turizma, Azra Velagić-program manager na ovom projektu, te Anela Rodić, dipl.politolog, prezentirali su koncept plana ovog projekta, njegove zakonske osnove, te  ekonomske i ekološke benefite koji bi se ostvarili realizacijom ovog projekta.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close