Odobrena sredstva za inovatorstvo i pripremu IPA projekata

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli 72.000,00  KM tekućeg granta za sufinanciranje projekata u oblasti „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2014. godinu. 

Grant je namijenjen za 20 subjekata koji se bave inovacijama te fakultetima za određene tehničke projekte u pojedinačnim iznosima od 1.000,00 do 15.000,00 KM, koliko je izdvojeno za Asocijaciju inovatora BiH za promociju bh. inovacija na izložbama u svijetu i na bh. gospodarskim sajmovima u ovoj godini.

Donesena  je i Odluka o dodjeli 223.000,00 KM iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU – FP7“ za 2014. godinu, kojom je osiguran novac za 15 subjekata, među kojima su  sveučilišta, fakulteti, agencije, zavodi i udruge. Još 50.000,00 KM odobreno je Ministarstvu civilnih poslova BiH za aktivnosti na pripremi za sudjelovanje BiH u novom programu Europske unije za znanost i istraživanje „HORIZONT  2020“.

Svi korisnici grantova dužni su Ministarstvu civilnih poslova dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close