Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 125. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona je skinula sa dnevnog reda rebalans budžeta za 2013. godinu kao i Zakon o izvršavanju budžeta radi dodatnog usklađivanja pojedinih stavki sa planiranim izmjenama budžeta. Razmatrajući Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, Vlada je izrazila zadovoljstvo pozitivnom ocjenom federalnog Ureda za reviziju te naložila ministarstvima da ispoštuju preporuke Ureda za reviziju naznačene u pomenutom Izvještaju.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojene su i mjere za prevazilaženje postojećeg stanja u vezi sa šumskim krađama. Ove mjere podrazumijevaju hitno donošenje federalnog Zakona o šumama kako bi se jasno definirala funkcija čuvanja šuma i šumskog zemljišta koje je u državnoj svojini, te definiranje subjekata kontrole nad ovim poslovima. Od ostalih mjera, predloženo je da se aktivira kantonalna šumarska inspekcija na poslovima kontrole čuvanja šuma, kontroli porijekla drveta kod stanovništva kao i kontrole privatnih legalnih i nelegalnih pilana. Uz to, potrebno je dogovoriti zajedničke opsežne akcije na zaštiti šume i šumskog zemljišta sa predstavnicima Tužilaštva, sudova i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Potrebno je također identifikovati lokalitete sa najvećim šumskim štetama i napraviti akcioni plan djelovanja u saradnji sa MUP-om, odnosno donijeti posebne mjere zaštite za ta područja. Policija treba pojačati kontrolu prometa drvnih sortimenata, naročito vikendom.U saradnji sa Ministarstvom pravde ustanoviti brže rješavanje podnešenih prijava od strane sudova. Primijećeno je da su rješenja izdata po tom osnovu najčešće uslovne kazne, bez obzira što su okrivljeni u prethodnim godinama više puta osuđivani za iste prekršaje. Prema svim počiniocima šumskih krađa pojačati kaznene mjere i vršiti oduzimanje sredstava kojim izvršavaju krađe (motorne pile, traktori, kombi vozila, kamioni), a u skladu sa zakonskom regulativom. Jedna od mjera predviđa da se odmah započne rješavanje bespravnih zauzeća šumskog zemljišta, zajedno sa nadležnim sudovima i općinskim imovinsko -pravnim službama.
Na ovoj sjednici Vlada je primila na znanje Izvještaj o poslovanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu kao i Informaciju o troškovima potrebnim za formiranje i rad prodajnih lagera Šumsko-privrednog društva na više lokacija na području Kantona. Ministarstvo zdravstva prezentiralo je Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-juni 2013. godine gdje se ističe da je za nabavku vakcina protiv bjesnila izdvojilo 30.000 KM kako bi se kupilo 800 doza, zbog povećanja broja slučajeva ugriza pasa. Uz to, planirano je i 50.000 KM za nabavku vakcina protiv gripa u drugoj polovini godine kao i 20.000 za nabavku imunoglobulina.
Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove nije prihvaćen ni ovaj put iz čega je proistekla potreba temeljne reorganizacije ove uprave. Vlada je formirala radnu grupu i ostavila rok od 10 dana da predloži novu organizaciju Kantonalne uprave i ostale prateće akte.
Kad je u pitanju odobravanje sredstava, treba reći da je za nastup naših preduzeća na predstojećem sajmu ZEPS 2013. odobreno 15.000 KM kako bi im se pružila prilika za prezentaciju i sklapanje novih poslovnih ugovora na domaćem i inostranim tržištima. Sredstva u iznosu od 1.000 KM odobrena su i Dini Markoviću, 13.-godišnjem prvaku Federacije BiH u šahu koji odlazi na Evropsko prvenstvo u Budvi naredne sedmice. Dejanu Mileusniću, reprezentativcu BiH u lakoj atletici odobreno je 2.200 KM za nabavku takmičarskog koplja.

www.magazinplus.eu – Press ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close