Odgovor Federalne vlade CCI-u: Dug u mandatu Nermina Nikšića smanjen za čak 744,7 miliona KM

“Prestanite sa manipuliranjem. Dug Vlade Federacije BiH u mandatu Vlade Nermina Nikšića smanjen je za 744,7 miliona KM” – saopćeno je iz Vlade FBiH povodom netačnih podataka i na osnovu njih iznesenih kvalifikacija Centara civilnih inicijativa koji su objavljeni u njihovom izvještaju pod nazivom “Monitoring Vlade Federacije BiH u periodu od 2010. do 2014, godine”, prenio je Ured Vlade FBIH za odnose s javnošću.

– Lažna je tvrdnja da je dug Vlade Federacije BiH u ovom mandatu povećan za 600 miliona KM kako tvrdi CCI u svom izvještaju. Naprotiv, prema podacima Federalnog ministarstva finansija koji su javni, i koji su dostavljeni Parlamentu FBiH, vidljivo je da je dug Vlade FBiH značajno smanjen i to za ukupan iznos od 744,7 miliona KM – navodi se u saopćenju.

To se najbolje vidi iz činjenice da je 31.12.2011. godine dug Vlade FBiH iznosio 2,884 milijarde KM da bi 31.6.2014. godine iznosio 2,558 milijardi KM. Dakle, dug Vlade FBiH u ovom periodu je smanjen za 342,2 miliona KM. Od ovog iznosa vanjski dug je smanjen za 326,01 miliona KM, a unutrašnji za 16,19 miliona KM.

Bitno je naglasiti, dodaje se u saopćenju, kako u ovaj iznos nije uključeno dodatnih 207 miliona KM duga prema različitim kategorijama, koje je ova Vlada FBiH zatekla i izmirila, u što su uključena dugovanja prema neratnim invalidima, demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca, dobitnicima najviših ratnih priznanja i penzionerima, a koji je napravila prethodna Vlada, koja je prema ocjeni CCI-i bila uspješnija od ove!?

– Kada se ovo uračuna vidljivo je da je Vlada FBiH, u ovom mandatnom periodu, dug smanjila za oko 549,2 miliona KM. Unutrašnji dug bi bio još više smanjen, ali se svake godine verifikuje i dodatni dio, koji se odnosi na staru deviznu štednju i on se sukcesivno i otplaćuje. U periodu 2011. – 30.6.2014. godine, verifikovano je i otplaćeno ukupno 195,5 miliona KM devizne štednje. Mada ovo nije dug koji je napravila Vlada FBiH, on tereti Budžet FBiH. Znači, uz smanjenje vanjskog i unutrašnjeg duga od ukupno 342,2 miliona KM, izmiren je i dug prema različitim kategorijama građana u iznosu od 207 miliona KM, te je verifikovana i otplaćena stara devizna štednja u iznosu od 195,5 miliona KM – kaže se u saopćenju.

Naglašava se da je ova Vlada FBiH na taj način smanjila različite vrste duga u iznosu od 744,7 miliona KM.

– Bilo bi zanimljivo čuti objašnjenje CCI-a o tome kako su ocijenili i zaključili da je Vlada koja je gotovo u potpunosti vratila dug koje su prethodne vlade neodgovorno napravile prema borcima, invalidima i penzionerima, manje efikasna i uspješna od prethodnih vlada? Ako je parametar uspješnosti ostavljanje i gomilanje dugova, onda je CCI valjda u pravu – kaže se u saopćenju.

PRETHODNA VLADA FBiH NAPRAVILA JE DUG OD 180 MILIONA KM PREMA PENZIONERIMA, OVA VLADA GA IZMIRUJE

U saopćenju se postavlja pitanje prema kojoj metodologiji CCI može ocijeniti da je raniji saziv Vlade vodio više računa o stvarnim problemima građana, kada je ta Vlada ostavila ogromne dugove prema najranjivim kategorijama stanovništva, poput primjerice penzionera.

– Vlada u ovom mandatu nema nikakvog novog duga prema bilo kome. Također, uspjela je u manje od tri godine dva puta povećati penzije po 5 posto, što nije uradila niti jedna vlada u široj regiji, a pogotovo nije uradila neka Vlada FBiH prije ove. Dug od 180 miliona KM smanjen je za 60 miliona, a sve je to urađeno i pored toga što je broj penzionera u odnosu na početak 2011. godine povećan za 20.000 osoba. Pozivamo CCI da objasni kojom matematikom i logikom su došli do zaključka da je prethodna Vlada bila uspješnija od ove, kada je u pitanju poboljšanje položaja penzionera? Slično pitanje postavljamo im i u kontekstu izdvajanja sredstava za aktivne politike zapošljavanja, jer je samo u ovoj godini za te namjene iz Budžeta FBiH izdvojeno 10 miliona KM, što je pet puta više novca nego što je izdvojeno u periodu 2001. – 2010. godina!? – navodi se u saopćenje

OVA VLADA PREDLOŽILA JE SET ANTIKORUPCIJSKIH ZAKONA, PROŠLE VLADE NITI JEDAN TAKAV PROPIS

Ocijenjeno je da je tragikomična tvrdnja CCI-a kako ova Vlada u odnosu na prethodne nije uradila ništa u borbi protiv korupcije. Upravo je CCI svojevremeno pohvalno govorio o naporima Vlade Nermina Nikšića da osigura podršku usvajanju anitkorupcijskih zakona u Parlamentu FBiH.

– Zašto je CCI u međuvremenu promijenio mišljenje? Dakle, ova Vlada je predložila, a Parlament usvojio sljedeće zakone: Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH Zakon suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH Zakon o prekršajima Zakon o inspekcijama Izmjene i dopune Zakona o sudovima Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Izmjene i dopune Krivičnog zakona Ovih sedam zakona su najveća reforma pravosudnog sistema u FBiH koja je ikada napravljena. Sa ovim zakonima po prvi put su stvorene zakonske i institucionalne pretpostavke za ozbiljnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, čime je ispunjen jedan od ključnih zahtjeva Evropske unije, barem u dijelu koji se odnosi na FBiH – kaže se u saopćenju.

Podsjeća se da je svemu ovome prethodilo usvajanje Općeg plana borbe protiv korupcije FBiH u maju 2012. godine, a kojeg je Vlada FBiH prema državnoj Strategiji borbe protiv korupcije bila dužna usvojiti još 2009. godine, ali iz nekog razloga do dolaska ove Vlade na tome niko nije uradio ništa.

–  Valjda je samo onda ekspertima CCI-a logično zaključiti kako je prošla Vlada bila uspješnija na polju borbe protiv korupcije od ove Vlade – kaže se u saopćenju.

PRETHODNA VLADA INVESTIRALA JE U AUTOPUT 100 MILIONA KM, OVA VLADA 1,1 MILIJARDU KM

U periodu od tri godine investirano je 1,1 milijarda KM u izgradnju 65 kilometara autoceste, te postupke izrade studija i eksproprijacije zemljišta za gradnju. Na ovim poslovima direktno je zaposleno 5.000, a indirektno 10.000 radnika. Ove investicije osigurale su izlazak FBiH iz recesije, ne prema ocjenama Vlade FBiH, već prema ocjenama relevantnih međunarodnih finansijskih institucija poput MMF-a ili Svjetske banke.

– Bilo bi dobro da CCI pojasni logiku prema kojoj je Vlada, koja je zemlju gurnula u recesiju, uspješnija od Vlade koja ju je iz recesije izvukla? – navodi se u saopćenju.

TRENUTNA VLADA FEDERACIJE BiH NIJE IMENOVANA 2010. GODINE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa premijerom Nerminom Nikšićem na čelu imenovana je i stupila je na dužnost 17. marta 2011. godine i nije u mandatu četiri godine kako se u izvještaju na nekoliko mjesta svjesno neprecizno navodi sa željom da se pogrešno naglasi kako je trenutna Vlada u mandatu od četiri godine, što naprosto nije tačno.

– Dakle, ova Vlada ima puno kraći mandat od ranijih vlada, što CCI svjesno i neprecizno navodi – naglašeno je.

VLADA NERMINA NIKŠIĆA RAZMATRALA JE 2.000 TAČAKA VIŠE OD PRETHODNE VLADE

– Ovaj podatak u izvještaju CCI-a, nekim čudom je tačno naveden, ali je iz njega nekom još čudnijom logikom izveden zaključak kako je prošla vlada bila efikasnija i uspješnija! Kako je to moguće, shvatljivo je valjda jedino stručnjacima CCI-a. Gledajući to CCI-ovskom logikom brojanja sjednica i tačaka dnevnog reda, ova Vlada bi trebala biti puno uspješnija od prethodne, jer je održala gotovo 50 sjednica više, u mandatu koji je kraći za godinu dana. No, broj sjednica, na što se CCI u svojoj ocjeni uglavnom oslanja, u principu ne znači previše jer ne govori gotovo ništa o kvalitetu rada ili značaju usvojenih odluka, predloženih zakona ili nekih drugih akata. Trivijalna i površna metodologija, na temelju koje CCI radi svoje analize, ne može i nikada neće moći dati odgovor o uspješnosti rada neke vlade ili bilo koje druge institucije. Primjerice, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada je utvrdila, a Parlament FBiH usvojio Zakon o stvarnim pravima. Radi se o reformskom zakonu kojim su promijenjeni i stavljeni van snage zakoni još iz doba Kraljevine Jugoslavije. U metodologiji CCI-a to je samo jedna tačka na sjednici Vlade, a u stvarnom životu predstavlja reformu kakvu nije uspjela uraditi čak ni bivša država za nekih 50 godina.

DEMOKRATSKI PROCESI NE GRADE SE NA LAŽIMA

Jasno nam je da vas u CCI-u, u suštini, precizno interesuju samo oni brojevi koje vam na račun uplaćuju donatori čije zadatke i želje, ovakvim netačnim informacijama koje objavljujete u vašim izvještajima, želite ispuniti.

Međutim, podsjećamo Vas da se vi definirate kao “nestranačka organizacija”, koja za cilj pored ostalog ima i “promovisanje aktivnog učešća građana u demokratskim procesima”. Sigurni smo da nikakvi demokratski procesi ne mogu počivati na lažima, dezinformacijama i pogrešnim tumačenjima koliko god dobro bili plaćeni.

– Stoga Vas pozivamo da prekinete sa manipulacijama, a ako želite da aktivno učestvujete u političkim procesima, na što imate puno pravo, onda se jasno opredijelite za neku političku opciju ili formirajte vlastitu. Samo se prestanite kriti iza riječi nestranački, jer to evidentno odavno niste – kaže se u saopćenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prenio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close