Usvojen prijedlog izmjena Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) usvojili su, u drugom čitanju, sa 26 glasova za i tri protiv sa dovoljnom entitetskom većinom, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH

Autor: Anadolija

Prijedlog zakona, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, bio je na dnevnom redu današnje sjednice Predstavničkog doma državnog parlamenta, a o njemu nije bilo poslaničke raspravu.

Donošenjem izmjena i dopuna Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH s jasnim i preciznim odredbama stvorit će se veća pravna sigurnost, unaprijediti i pojednostaviti proces priliva direktnih stranih ulaganja, kao i poboljšati poslovno okruženje i investicijska klima.

Naglašeno je da bi izmjene i dopune Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u skladu sa novim, modernim rješenjima pomogle u otklanjanju barijera u poslovanju javnog i privatnog sektora.

Prema danas usvojenom prijedlogu zakona, predviđeno je “strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji i sve sektore privrede Bosne i Hercegovine i to u istom obliku i pod istim uvjetima definisanim za rezidente BiH i važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distriktu BiH”.

Predviđena je i odredba prema kojoj bez obzira na politiku slobodnih direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, strani ulog u osnovnom kapitalu nekog poslovnog subjekta koji se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu te medijskim poslovima neće preći 49 posto od glavnice u njemu.

U slučaju ulaganja u sektore koji podliježu restrikcijama, propisuje se da, strani ulagači moraju dobiti prethodno odobrenje od nadležnog organa u odgovarajućem entitetu.

Direktno strano ulaganje će biti izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza, ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH u prvom čitanju (principi) usvojen je na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 4. septembra.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close