Od raznih dažbina 900 miliona maraka u budžet BiH

Institucije Bosne i Hercegovine godinu najžešćeg recesijskog udara dočekuju potpuno spremne, barem sudeći prema planiranim prihodima od različitih poreza, taksi i neporeskih dažbina, na osnovu kojih će u 2013. “usisati” gotovo 900 miliona KM.

Prema nedavno usvojenom državnom budžetu, koji je u posjedu “Nezavisnih”, glavnina sredstava u državnu kasu ponovo će se sliti od poreskih prihoda, iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, oko 750 miliona KM, što je identično iznosu iz ove godine.

“Nezavisne” su pokušale napraviti presjek najbitnijih stavki iz poreskih i neporeskih dažbina za državu, koje su teško dostupne javnosti, pa su time interesantnije. Naime, neke će biti znatno povećane, dok će druge biti iznimno smanjene, što jasno implicira šta možemo očekivati u narednoj godini u kojoj će, prema mnogim mišljenjima, ekonomska kriza tek kulminirati.

Neporeski prihodi državi će u 2013. godini donijeti cijelih 140 miliona KM, što je povećanje za oko 15 miliona KM u odnosu na tekuću godinu.

Od toga, prihodi od raznih taksi i naknada državnu kasu u 2013. napuniće s oko 38,8 miliona KM, što je povećanje oko 930.000 KM.

Administrativne takse institucijama BiH donijeće 26,6 miliona, za razliku od “svega” 16 miliona KM u ovoj godini, a tek ćemo vidjeti koje će sada dodatne dažbine udariti građane po džepu ili koje će usluge poskupjeti. Zanimljivo, ali od administrativnih taksi od bh. dijaspore, koje se uplaćuju u diplomatsko-konzularnim predstavništima (DKP) BiH u svijetu, država očekuje oko 6,67 miliona KM, što je smanjenje za 5,3 miliona KM u odnosu na ovu godinu. Tome će, bez sumnje, doprinijeti i najavljeno zatvaranje pojedinih DKP-a.

Pasoši su uvijek bili unosan “biznis” za svaku državu, pa tako i našu, iako će državna kasa u 2013. godini u odnosu na ovu ostati siromašnija za čak tri miliona KM od prihoda ove vrste, što zapravo govori da je većina građana BiH već u posjedu novih, biometrijskih pasoša.

Od posebnih naknada i taksi za institucije BiH biće obezbijeđeno 20,5 miliona KM više nego u 2012. godini. Naime, državi će najviše sredstava donijeti korištenje frekvencija (14 miliona KM), ali neće biti zanemarivi i prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) od taksi i naknada – oko 7,8 miliona KM.

Kako smo godinama u potlačenom položaju u odnosu na susjedne države u vezi s kontrolom vlastitog neba, tako i prihodi od ovih stavki postepeno rastu, tek će biti oko 3,3 miliona KM u narednoj godini, što je povećanje od oko 700.000 KM.

Najbolji primjer kako se “brzinski” može napuniti budžet, od čega živi administracija i birokracija, vidi se iz stavke “izdavanje ličnih dokumenata”. Za nove lične karte, koje će građani morati vaditi, ali i registarske tablice za automobile, u institucije BiH sliće se 23,4 miliona KM, što je povećanje od 18,2 miliona u odnosu na ovu godinu.

Moguće da to što država uvijek, pa i u najtežim vremenima, može računati na sigurne (velike) poreske i neporeske prihode za posljedicu ima poraznu činjenicu da će prihodi od vlastite djelatnosti državnih ureda i instituta u 2013. godini biti tek neznatno povećani, i to prvenstveno zahvaljujući Uredu za veterinarstvo (povećanje oko 3,5 miliona KM).

Ogromna negativna razlika biće napravljena u stavci “prihodi od Centralne banke BiH”, koji će sa 27,5 miliona KM u ovoj godini u 2013. spasti na 18 miliona, ili za 9,5 miliona KM.

Ni donatori više neće biti toliko izdašni prema institucijama BiH, tako da će ova stavka sa 12,1 milion u ovoj spasti na 7,2 miliona KM u 2013. godini. Također, finansiranje iz ostalih izvora te i iz evropskih i međunarodnih fondova u 2013. godini biće smanjeno za gotovo 10 miliona KM, a razlika bi bila iznimno drastičnija da država ne očekuje ino-kredit od 23,4 miliona KM prema utvrđenom Globalnom okviru Fiskalnog vijeća BiH.

Prihodi u budžet u 2013. godini

a) UIO BiH                                                     750 miliona KM

b) Neporeski prihodi                                    140 miliona KM

– prihodi od taksi i naknada                         38,8 miliona KM

– administrativne takse                                 26,6 miliona KM

– administrativne takse u DKP-ima            6,67 miliona KM

– prihodi od knjižica za pasoše                   5,1 milion KM

– korištenje frekvencija                                14 miliona KM

– prihodi RAK-a                                             7,8 miliona KM

– prihodi od taksi za prelete preko BiH     3,3 miliona KM

– lične karte i registarske tablice               23,4 miliona KM

– prihodi od Centralne banke BiH             18 miliona KM

– donacije                                                     7,2 miliona KM

VSTS-u donacija od 5,6 miliona KM

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, oko kojeg su se proteklih sedmica lomila politička koplja nakon dogovora SDP-a i SNSD-a o izmjenama Zakona o VSTV-u, i u narednoj godini može računati na finansijsku pomoć međunarodne zajednice, ovoga puta još izdašniju.

Naime, VSTV-u će u 2013. biti uplaćena donacija od 5,6 miliona KM, što je povećanje od 3,8 miliona KM u odnosu na donaciju iz tekuće godine.

nezavisne.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close