Od 2015. milijunska sredstva COSME programa dostupna domaćim MSP-ovima?

Otežan pristup financiranju jedna je od mnogobrojnih boljki koje muči male i srednje kompanije (MSP) u Bosni i Hercegovini (BiH). Iz tog razloga, mogući pristup programu Europske unije (EU) COSME, koji se bavi podrškom konkuretnosti malih i srednjih poduzeća te jačanju poduzetničkog duha, mogla bi biti radosna vijest za ovaj sektor.

BiH bi, kako saznajemo, pristup milijunskim sredstvima ovog fonda mogla imati već od 2015. ukoliko država završi sve potrebne procedure.

Kako su nam potvrdili u Delegaciji EU u BiH i Direkciji za europske integracije BiH (DEI BiH) preduvjet  za korištenje programa je sklapanje međunarodnog sporazuma o pristupanju programu između BiH i EU te plaćanje godišnje članarine za ovaj program.

Neophodne aktivnosti za pristupanje programu već je, kako kažu u DEI-ju, poduzelo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

”Po dobivanju obveznih mišljenja, prijedlog u vezi sa pristupanjem, sa nacrtom sporazuma će biti upućen Vijeću ministara BiH”, navode iz Direkcije za europske integracije.

Iako iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nismo uspjeli (u zakonskom roku) dobiti odgovor o tome dokle se stiglo sa ovim aktivnostima u Vijeću ministara su nam potvrdili da još oni nisu zaprimili nacrt sporazuma. Iz Delegacije Europske unije u BiH također ističu da prema njihovim saznanjima, BiH još pregovara o potpisivanju ovog sporazuma.

Marina Kavaz –Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije BiH, navodi da nakon pristupanja programu, sredstva COSME nisu automatski dostupna, već se realiziraju posredstvom javnih poziva, javnih tendera ili poziva za izražavanje interesa, koje raspisuje Izvršna agencija za malo i srednje poduzetništvo (EASME) u ime Generalne direkcije za poduzetništvo i industriju pri Europskoj komisiji.

Stručnjaci navode da su benefiti koje bi domaće kompanije mogle imati veliki jer se radi o bespovratnim sredstvima koje će biti  dostupna za poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost poduzeća (promocija konkurentnosti, razvoj poslovnih strategija…), unapređenje poduzetništva i poduzetničke kulture (npr. studije, kampanje, obuke i šeme mobilnosti za poduzetnike), pristupa financiranju (garancije za kredite), unapređenje pristupa za MSP tržištu EU i tržištima izvan EU.

Posebna pozornost u implementaciji COSME programa posvećena je mikro poduzećima, poduzećima zanatske djelatnosti, samozaposlenim, ženama  preduzetnicama,  migrantima i preduzetnicima koji pripadaju socijalno ugroženim i ranjivim grupama (poput osoba sa invaliditetom).

Također za njih mogu aplicirati poduzeća koja ogranke djelatnosti pretvaraju u nove kompanije ili biznise (tzv. spin-out i spin-off poduzeća). Osim malih i srednjih poduzeća među potencijalnim korisnicima COSME programa su i lokalni i regionalni organi vlasti, korporacije, državna uprava, javne agencije, privredne komore.

”Prema uredbi  o uspostavi COSME programa, on je prvenstveno orjentiran na mala i srednja poduzeća bez obzira na djelatnost, s izuzetkom onih koja se bave inovacijama i potpadaju pod MSP aktivnosti Horizon 2020 programa”,navodi Kavaz –Siručić.

Fond programa  za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 2,3 milijarde eura, a prema godišnjem programu rada COSME 2015, u toj godini će za države članice Programa ukupno biti raspoloživo 264 milijuna eura.

“Za svaki program EU u kojem usudjeluje  ili planira sudjelovati BiH treba platiti godišnju ulaznu kartu pa tako i za ovaj. Iznos ulazne karte za COSME za 2015. godinu  je 331.701 eura. Od tog iznosa BiH ima mogućnost plaćanja 90% iz IPA sredstava, a 10% treba osigurati iz proračuna, za šta je Ministarstvo financija BiH dalo suglasnost”, kaže za ekapija.ba glasnogovornica DEI-ja.

Podsjetimo, rezultati istraživanja EK pokazali su da više od trećine MSP-ova u EU u prošlim godinama nisu uspjela dobiti iznose kredita koji su im trebali od banaka.

Kako bio im olašala pristup sredstvima i potaknula poduzetnički duh Europska komisija se odlučila na pokretanje ovog programa. Navodi se također da je između 2009. i 2014. omjer MSP-ova koje su očekivali rast porastao sa 47 na 61 posto. Taj optimizam je, navode iz EK, u skladu sa jesenjom prognozom EK koja predviđa postepeno jačanje ekonomskih aktivnosti od 2015. do 2016. te nije iznađujuće što MSP-ovu već bilježe rastuću potražnju za financiranjem kapitala, trgovinskim kreditima i kreditnim linijamam i bankarskim kreditima.

Piše: D.Kozina
ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close