Od 12. maja uspostava jedinstvenog matičnog registra u FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna po hitnom postupku je vezan za stvaranje neophodnih uvjeta za uspostavljanje Jedinstvenog matičnog registra, koji treba da počne funkcionisati od 12.5.2014. godine, kako je utvrđeno u članu 81. Zakona o matičnim knjigama.

Jedinstveni matični registar je bitan za tačno vođenje drugih evidencija (CIPS-a) koji treba za svoje potrebe koristiti podatke iz matičnih knjiga, odnosno matičnog registra. Predložene izmjene trebaju otkloniti određene dileme i nejasnoće koje sadrži važeći Zakon o matičnim knjigama i omogućiti pravilno uspostavljanje i funkcionisanje matičnog registra.

Da bi Jedinstveni matični registar bio funkcionalan i ostvario svoj osnovni zadatak, potrebno je da svi podaci koji su predviđeni u matičnim knjigama budu tačni i popunjeni. U tom cilju je bilo potrebno izvršiti određene izmjene i dopune odredbi, kojima bi se preciznije odredili postupci ispravke podataka u matičnim knjigama i odredio organ nadležan za rješavanje tih pitanja.

Ekapija.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close