Objavljen poziv za Program javnih radova Zajedno u obnovi

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u Programu javnih radova „Zajedno u obnovi“, izvještava Indikator.ba.
Program se realizuje s ciljem zapošljavanja/radnog angažovanja najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima.
Također, cilj je društveno korisnim radom omogućiti privremeni radni angažman i ublažavanje socijalno-ekonomskih i drugih posljedica prouzrokovanih prirodnom nesrećom.
Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.600.000,00 KM, a njegovi korisnici su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama u poslovima saniranja i revitalizacije u područjima ugroženim prirodnom nesrećom.
Podaci o općinama ugroženim prirodnom nesrećom, dobijeni od Vlade Federacije BiH, opredjeljuju područje realizacije Programa.
(Su)finansiranje zapošljavanja podrazumijeva osiguravanje minimalne plaće – ličnog dohotka sa pripadajućim obaveznim doprinosima u trajanju od jednog, dva ili, najviše, tr mjeseca.
Prijavljivanje za učešće u Programu vrši se putem web stranice Zavoda: www.fzzz.ba.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close