O evropskom putu BiH odlučivat će kantoni

Vijeće ministara BiH  prihvatilo je nacrt odluke o mehanizmu koordinacije  procesa evropskih integracija u BiH.

Ovakva odluka donesena je krajem jula bez službene obavijesti javnosti. Nacrt dokumenta predviđa da se odluke vezane za evrospke integracije donose konsenzusom, a ne većinom glasova.

Entitetske vlade su o tome obaviještene, a Vlada Federacije BiH kao i državni nivo prešutno je odobrila. Mnogi smatraju da ovaj model predstavlja uvod za treći entitet.

O evropskom putu BiH odlučivat će kantoni. Ovakve nadležnosti u formi radnog materijala  odobrilo je Vijeće ministara BiH krajem jula, a potvrdila i Federalna vlada. I to sve daleko od očiju javnosti. Predsjedavajući Vijeća ministara danas ne želi govoriti o ovom dokumentu.

Ovaj nacrt predviđa šest zajedničkih tijela koja će imati ključnu ulogu u provođenju procesa evropskih integracija. Novina je i ta što će u tri tijela sjediti i predstavnici kantona.

Pa će tako u sastavu Kolegija za evropske integracije, kao najvišeg  političkog tijela u ovom procesu sjediti:

– predsjedavajući Vijeća ministara BiH; predsjedavajući Kolegija;

– predsjednici vlada entiteta; zamjenici predsjedavajućeg Kolegija;

– zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara;

– minimalno dva predsjednika vlada kantona koji u Kolegiju prezentiraju usaglašen stav u ime svih kantonalnih vlada i glasaju samo o pitanjima iz isključive nadležnosti kantona;

– gradonačelnik Distrikta Brčko, koji glasa samo o pitanjima iz nadležnosti Brčko Distrikta.

Pojedini članovi komisije za evropske integracije smatraju da Vijeće ministara radi netransparentno te da ovakav model mehanizma koordinacije  otvara vrata formiranju  trećeg entiteta.  Upravo je to i jedan od razloga zbog čega se sve radi u tajnosti.

„Da su ovo pripreme  za ustavne promjene u kojima će kantoni  biti pravne mini države  u koje će u svakm trenutku  moći zaustaviti  EU put BiH, odnosno stvara  se mehanizam  po kojem  će kantoni  moći ucjenjivati  ostatak države i ostale nive vlasti za ispunjavanje nekigh svojih potreba“, pojasnio je Saša Magazinović, član Zajedničke komisije za evropske integracije BiH (SDP BiH).

U HDZ-u BiH smatraju da je dogovoreni mehanizam usklađen te da poštuje ustavne nadležnosti. Ističu da se aktima koji se donose ne mogu negirati kantoni.

„Ne treba ulaziti u dilemu da li je neko  profitirao ili je gubitnik ili dobitnik. Uspjeli smo napraviti važan korak što je EU zahtjevala. Ukoliko bi napravili sustav da neko odlučuje, a ne pita kantone  koji trebaju provoditi onda bi mogli naići na 101 problem“, kazao je Marinko Čavara, predsjednik FBiH.

A problema bi moglo biti mnogo. Svih 10 kantona u FBiH uključenih u sistem korordinacije moći će uložiti veto na svaku odluku za koju ne postoji kompromis.

„To će nam donijeti sasvim sigurno manju sposobnost za donošenje brzih odluka.  Duga usaglašavanja koje će kantoni koristiti kao mehanizam ucjene“, dodao je Magazinović.

Ovakav prijedlog mehanizma koordinacije potiče još iz prošlog saziva Vijeća ministar sa Vjekoslavom Bevandom na čelu koji prije dvije godine nije dobio podršku.

Međutim, uprkos tome što dokument nije stupio na snagu, Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara već traže saglasnosti kantona za potpisivanje međunarodnih ugovora, iako je to suprotno Ustavu BiH.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close