Novi projekt EU: Proces javnih nabavki u BiH postaje transparentniji

“Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini” novi je projekt Evropske unije koji je predstavljen danas u u zgradi Delegacije Evropske unije u BiH u Sarajevu.

EU finansira ovaj projekt iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1,371.760 eura, a njegov cilj je da doprinese poboljšanju pravnog okvira javnih nabavki te povećanju njegove učinkovitosti i transparentnosti u Bosni i Hercegovini. Dva glavna korisnika projekta su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi BiH. Oko 1.500 pojedinaca uključenih u postupke javnih nabavki u javnim institucijama, kao i u privatnom sektoru, medijima, nevladinim organizacijama i sudstvu će proći kroz obuke o primjeni postupaka javnih nabavki.

Po riječima šefa Sekcije operacija za pravosuđe i unutarnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU Severina Strohala, projekt dolazi u pravo vrijeme jer se svake godine u BiH troši oko četiri milijarde KM u procesu javnih nabavki, a 3.500 ugovornih tijela učestvuje u tom procesu.

“Svakako je da porezni obveznici u BiH žele da imaju najbolju i najjeftiniju uslugu u ovom području, a dobra vijest je da je BiH nedavno usvojila Zakon o javnim nabavkama na državnom nivou koji reguliranje javnih nabavki u BiH dovodi u sklad sa standardima EU”, kazao je on.

To konkretno znači da će proces javnih nabavki biti transparentniji, a kompanije će imati bolji pristup informacijama.

“Proces će biti jednostavniji, rokovi kraći, a bit će moguće uvođenje elektronskih nabavki što će također učiniti sistem jednostavnijim, bržim i pouzdanijim”, kazao je Strohal.

Predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi Ostoja Kremenović je upozorio da se nalazimo u veoma delikatnoj situaciji kada je u pitanju sistem javnih nabavki u BiH, s obzirom  na to da je donesen novi zakon koji treba da se primjenjuje od nove godine, a period do tada bit će posvećen pripremama za prelazak na novi zakon, uz istovremenu primjenu zakona koji je još na snazi.

Bitno je naglasiti, smatra on, da je iskustvo organa koji su radili na primjeni ranijeg zakona, desetogodišnje iskustvo Agencije za javne nabavke, Ureda za žalbe, Suda BiH, različitih nivoa revizija javnog sektora dovoljna garancija da možemo očekivati da će početak primjene novog zakona biti dočekan s efikasnim, racionalnim pravnim rješenjima koja će doprinijeti da određene probleme koji u posljednjih 10 godina prate sistem javnih nabavki uspješnije rješavamo.

Kada je u pitanju Ured za javne nabavke, ova institucija prolazi kroz period usaglašavanja s novim zakonom što podrazumijeva organiziranje ispostava u Banjoj Luci i Mostaru sa značajnim ovlaštenjima, uz istovremeno pad broja žalbi koji je prouzrokovan visokim troškovima vezanim za podnošenja žalbe.

“Prošle godine smo imali 2.100 žalbi i taj nivo žalbi je održavan proteklih nekoliko godina, a on nije proizvod značajne privredne aktivnosti u BiH, nego neadekvatnosti pravnog okvira i neuspješnog rada niza institucija koje se bave tim pitanjem. Sada ćemo sigurno biti u situaciji da žalbe posmatramo kao problem, da svi zajedno težimo da imamo što manje konflikata u primjeni zakona, što manje žalbi”, zaključio je Kremenović.

Da je ovaj projekt veoma značajan iz više razloga smatra direktorica Agencije za javne nabavke Đinita Fočo.

“Imamo novi zakon o javnim nabavkama i sve komponente ovog projekta ustvari predstavljaju jednu značajnu podršku budućoj implementaciji novog zakona o javnim nabavkama”, kazala je ona.

Posebno je skrenula pažnju na činjenicu da projekt treba ustvari da odigra dvije ključne uloge – jedna je prevencija korupcije u javnim nabavkama, a druga edukacija svih aktera koji su direktno ili indirektno uključeni u procesuiranje zloupotreba u javnim nabavkama.

Fočo je rekla da u BiH nemamo procesuiranih slučajeva u kojima je dokazana zloupotreba u javnim nabavkama, a tek broj procesuiranih slučajeva može reći kolika je korupcija u ovoj oblasti. Kada se pogledaju nalazi revizija na svim nivoima u BiH, može se reći da se stanje popravlja, iako to ide sporo.

“Ali, ono što je jako bitno, a što je direktno vezano za ovaj projekt jest edukacija, jer edukacija ključnog osoblja predstavlja jedan od prvih koraka na prevenciji korupcije u javnim nabavkama”, zaključila je Fočo.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close