Gospodo poslanici, sram vas bilo: Ko je radio, a ko šutio pa zaradio?!

Centri civilnih inicijativa (CCI) analizirali su kakav je učinak i rad krajiških zastupnika u parlamentima u Sarajevu – u Parlamentu BiH i Parlamentu FBiH, a u narednom periodu bit će analizirana i aktivnost poslanika iz drugih kantona

Izborne kombinatorike za oktobarske izbore su uveliko u toku. Stranačke liste se usvajaju posljednjih dana i političke stranke objavljuju imena kandidata s kojima će izaći u izbornu utrku. Centri civilnih inicijativa (CCI) analizirali su kakav je učinak i rad krajiških zastupnika u parlamentima u Sarajevu – u Parlamentu BiH i Parlamentu FBiH. Donosimo vam analizu na osnovu Izvještaja o monitoringu rada izabranih poslanika kojega objavljuju Centri civilnih inicijativa (CCI).

Ovo je izvještaj o jednogodišnjim aktivnostima svakoga zastupnika (period 2013. godina), a  CCI ga sačinjava na osnovu praćenja rada svakoga zastupnika i njegovog angažmana u parlamentu kroz učešće u diskusijama, podnošenje zastupničkih pitanja i inicijativa, te predlaganja zakona, amandmana i zaključaka. U analizi ispod je zbirni učinak svakoga od poslanika sa prostora USK i napravljen je po abecedi. Broj pored svakoga zastupnika pokazuje njegov ukupni poslanički angažman tokom zasjedanja u 2013. godini. Koliko će na formiranje lista utjecati analiza dosadašnjeg rada i rezultata ubrzo ćemo saznati, a konačna odluka je ponovo na biračima i narodu koji treba dati svoj sud u oktobru na izborima.

Senad Šepić (SDA) najaktivniji, a Hasan Samardžić (NS Radom za boljitak) najšutljiviji krajiški zastupnik u Sarajevu.

U Parlamentu BiH iz Unsko-sanskog kantona se nalazi troje zastupnika:

Ćemalović Nermina (SDP) – 24

Purić Nermin (DNZ) – 36

Šepić Senad (SDA) – 61

U Parlamentu FBiH iz Unsko-sanskog kantona se nalazi 11 zastupnika:

Alagić Mahmut (SDP)- 27

Alagić Mirnes (S BiH)- 4

Avdić Amir (SDA) – 5

Dedić Šemsudin (SDA) – 31

Durić Jasminka (A-sda) – 4

Kapić Hazim (nezavisni kandidat) – 27

Kulenović Braco (SDP) – 5

Nadarević Ibrahim (SDA) – 17

Sabljaković Hafeza (DNZ) – 47

Samardžić Hasan (NS Radom za boljitak) – 0

Veladžić Edham (SDA) – 3

Ova analiza pokazuje da postoji značajna razlika između učinka i rada izabranih zastupnika sa USK u Sarajevu, tako da su Senad Šepić (SDA) sa 61 aktivnošću i Hafeza Sabljaković (DNZ) sa 47 aktivnosti, najaktivniji zastupnici iz USK u Sarajevu, dok postoje i zastupnici koji tokom cijele godine nisu imali više od 5 aktivnosti, a to su Edham Veladžić (SDA) sa 3, Jasminka Durić (A-sda) i Mirnes Alagić (S BiH) sa 4, Braco Kulenović (SDP) i Amir Avdić (SDA) sa 5, te Hasan Samardžić (Narodna stranka Radom za boljitak) koji u protekloj godini nije imao niti jednu aktivnost u Parlamentu F BiH.

CCI će nastaviti pratiti rad i učinke izabranih zastupnika sa prostora USK u zakonodavnim organima u Sarajevu i tokom 2014. godine i nakon što CCI objavi rezultate o istima informisati javnost u USK i cijeloj BiH.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close