Nove lične karte biće skuplje

Iako je bilo predviđeno da se nove lične karte u BiH počnu izdavati početkom sljedeće godine, vrlo je moguće da se to neće desiti. Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka (IDDEEA) kazali su nam da je, imajući u vidu da je Zakon o ličnoj karti usvojen u martu 2012. godine, te da su u aprilu 2012. naloženi navedeni rokovi, Agencija preduzela sve aktivnosti kako bi on bio postignut.

Međutim, kako su rokovi kratki, te kako je potrebno koordinirati veliki broj institucija, Vijeću ministara je predloženo da se prva dva mjeseca 2013. iskoriste za testiranja da se ne bi ugrozila sigurnost dokumenata i sigurnost u radu svih institucija zbog kratkih rokova.

– Planski je predviđeno da se odluka o početku odgodi za dva mjeseca. Naravno, ukoliko Vijeće ministara ne podrži ovaj prijedlog, sve pripreme idu dinamikom kao da će izdavanje početi 1. januara 2013. Očekuje se i da se izvrše bolje pripreme vezano za primjenu Zakona o matičnim knjigama, posebno u FBiH, kazala nam je Amila Opardija, portparol IDDEEA.

Podaci koji će se nalaziti na ličnoj karti su definisani Zakonom o ličnoj karti. Od biometrijskih podataka će se uzimati podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis. Biće vidljiva mala razlika u odnosu na sadašnju ličnu kartu. Podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom, na zahtjev građanina će se moći unijeti i entitetsko državljanstvo i krvna grupa, a najveća promjena je to što će nova lična karta sadržavati elektronski čip u koji će se moći pohraniti digitalni potpis na zahtjev građanina. U toku su i aktivnosti pripreme izgleda nove lične karte shodno izmjenama propisa, ali pošto je u pitanju standardiziran dokument, on se neće puno razlikovati od sadašnjeg dokumenta.

– Lične karte koje su trenutno važeće u BiH počele su se izdavati 2003. i tada su zadovoljavale sigurnosne standarde. U međuvremenu, ovi su standardni postali puno rigorozniji. Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj (ICAO) preporučuje da lični dokumenti sadrže biometrijske podatke kako bi se onemogućila krađa identiteta. BiH se obavezala u postupku pregovora za bezvizni režim da će vršiti konstantna unapređenja sistema dokumenata i u tom kontekstu je, na prijedlog IDDEEA, izrađena strategija razvoja dokumenata koja je pozitivno ocijenjena od eksperata EU i uzeta kao jedan od dokaza da BiH sistemski pristupa ovoj problematici. U skladu sa tom strategijom, izrađeni su nacrti Zakona o ličnoj karti, te prebivalištu i boravištu i JMB, istakla je Opardija.

Novi Zakon o ličnoj karti bi, kako su nam rekli iz Agencije, trebao da poboljša zaštitu na samom obrascu dokumenta, ali da uvede i digitalni identitet. Tako je predloženo da nova lična karta posjeduje i elektronski čip, te da omogući efikasnije uvođenje elektronskih servisa i elektronske uprave. Na ovaj način, građani BiH će imati mogućnost lakše elektronske identifikacije.

Kada je u pitanju finansiranje cijelog projekta, najveća stavka budžeta su obrasci ličnih karata i vozačkih dozvola, gdje je neophodno za period od 10 godina planirati pet miliona obrazaca ličnih karata i dva miliona obrazaca vozačkih dozvola.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close