Novalić: Izmjena zakona o državnoj službi dio Reformske agende

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH je dio Reformske agende za koju je potrebna reaktivnija i fleksibilnija državna služba – kazao je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH premijer Vlade FBiH Fadil Novalić

Istakao je da kriteriji konkursa za mjesto rukovodećih državnih službenika  nisu urađeni i da je potrebno donijeti 11 zakonskih i podzakonskih akata te pozvao OHR, Delegaciju Evropske unije u BiH i nevladin sektor da ga napišu u narednih 60 dana.

– Ovaj zakon je donio samo latentnu nesigurnost odgovornim državnim službenicima bez koje nema ni nagona da se nešto učini i to je ono na što je Vlada FBiH ciljala – naglasio je.

Dodao je da se izmjene Zakona  odnose na 1.081 nosioca izvršnih funkcija na općinskom i federalnom nivou.

Kao potencijalnu opasnost Novalić je naveo činjenicu što će se mandat odgovornih državnih služnika vezati za mandat ministra.

– Morate priznati ni da ovakav vid izbora odgovornih državnih službenika nije zadovoljavajući. Ako smo zadovoljni ovakvom državnom službom, onda ne moramo mijenjati ništa – pojasnio je.
Siguran je da će oko 80 posto već postojećih odgovornih državnih službenika zadržati svoje pozicije, a da će ostali biti raspoređeni na niže pozicije.

– Ne možemo ići dalje ako ne budemo provodili neke promjene, mada će one uvijek pogađati neku interesnu političku ili socijalnu  grupu – zaključio je Novalić.

Zakon je potrebno donijeti radi reorganizacije javne uprave u FBiH, odnosno da državna služba bude racionalnija i efikasnija, što je u skladu s Reformskom agendom za period 2015-2018 godine.

(FENA/dg)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close