Nova pravila u pružanju javnih telekomunikacijskih usluga

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) donijela je Pravilo o uvjetima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosa sa krajnjim korisnicima u cilju sveobuhvatnog definiranja obveza operatora telekomunikacija u pogledu pružanja javnih telekomunikacijskih usluga korisnicima u BiH, a slijedeći regulatorne prakse Europske unije.

Pravilo detaljno propisuje obveze operatora u pogledu utvrđivanja uvjeta poslovanja i sklapanja ugovora s korisnicima.

Propisan je obvezan sadržaj općih uvjeta poslovanja, način opisa usluga, kao i struktura cjenika.

Također, Pravilo propisuje obvezne elemente pretplatničkog ugovora, kao i prava korisnika u pogledu sklapanja ugovora van poslovnih prostorija i zasnivanja usluga na daljinu.

Pravilo, između ostalog, obvezuje operatore da, u cilju zaštite korisnika od prekomjerne potrošnje, uspostave mjere praćenja potrošnje i upozoravanja korisnika, te pruže mogućnost besplatne zabrane odlaznih poziva za pojedine kategorije usluga.

Posebnim odredbama o oglašavanju, identificiraju se i zabranjuju postupci neprimjerenog, kao i reklamiranja usluga koji korisnike mogu dovesti u zabludu u pogledu svojstva i cijena telekomunikacijskih usluga.

Svi operatori javnih telekomunikacijskih usluga dužni su uskladiti uvjete svog poslovanja s odredbama ovog pravila, koje je objavljeno 15. travnja, devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Regulatorna agencija za komunikacije cijeni da će primjena ovog Pravila značiti uspostavljanje viših standarda u zaštiti prava i interesa korisnika javnih telekomunikacijskih usluga u BiH, priopćeno je iz Agencije.

(Dnevnik.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close