Nova kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada FBiH dala je danas Nadzornom odboru “Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša prethodnu saglasnost za imenovanje Ermina Mujića za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine.

Danas je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo da, uime Vlade FBiH, u što kraćem roku provede cjelokupan postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila predsjednika i članove Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, te na ove dužnosti privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovala Jasmina Kapetanovića (predsjednik), Gorana Stojakovića, Benjamina Kulovca, Amera Ovčinu, Ferihu Ćatibušić, Samira Muminovića, Sulejmana Muminovića, Nusreta Popovića, Dragana Salomona, Amru Karić i Almu Pehlić (članovi). Imaući u vidu broj nagomilanih problema u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kao i njihovu kompleksnost, te značaj ove institucije za građane FBiH, Vlada Federacije BiH smatra da ovom pitanju treba posvetiti posebnu pažnju, a pogotovo kada je riječ o odabiru stručnih i sposobnih kandidata koji će raditi na dugotrajnim rješenjima. Vlada će u narednom periodu poduzeti sve potrebne mjere za okončanje procedure konačnog imenovanja eminentnih kandidata sa odgovarajućim stručnim vještinama za vođenje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Izmijenjenim Rješenjem, u Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika je imenovan federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH i u ovo tijelo su imenovani federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

U Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH danas su, uime Vlade FBiH, imenovani Alen Taletović i Aida Mikulić.

Mersiha Udovčić, Josip Nikolić i Goran Brkić danas su imenovani za članove stručnog radnog tijela Vlade FBiH čiji je zadatak da nakon primopredaje predmeta od strane Generalnog sekretarijata, za Vladu priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju BiH.

Federalna vlada donijela je odluke o raspisivanju javnog konkursa o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH, te imenovala petočlanu Konkursnu komisiju za provođenje ovog postupka.

Iste odluke donesene su i kada je riječ o provođenju procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Danas su, također, utvrđeni uslovi i kriteriji i donesena Odluka o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Imenovana je Komisija za izbor kandidata u sastavu Amra Đenđušić, Mirjana Vučić, Mirsada Jahić, Mehmed Cero i Anto Čović.

Vlada je, također, utvrdila kriterije, te donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH. Utvrđen je i tekst javnog konkursa, te imenovana Komisije za provođenje postupka u sastavu Samir Iskrić, Mirjana Vučić, Jasmina Pašić, Hrvoje Beroš i Mirsada Jahić.

Punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava date su i za Pavu Bobana (Ceste d.o.o. Mostar), Dijanu Bukovac (Šipad Export – Import d.d. Sarajevo) i Samira Iskrića (RMU Banovići).

Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje uslove i kriterije za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ujedno, izmjenom postojećeg Rješenja, danas je privremeno imenovanom direktoru Federalnog zavoda za zapošljavanje Omeru Korjeniću  mandat  produžen na 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora Zavoda.

Akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close