BiHPrivreda

Niže cijene lijekova u BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo Pravilnik o načinu kontrole cijena  lijekova, načinu oblikovanja cijena  lijekova i načinu  izvještavanja o cijenama lijekova  u Bosni i Hercegovini u cilju smanjivanja cijena lijekova u Bosni i Hercegovini. 

Primjenom ovog pravilnika ostvarit će se značajne uštede fondovima/zavodima zdravstvenih osiguranja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, kao i građanima BiH, koji sada kao pacijenti plaćaju visoke cijene lijekova. Ukupne uštede primjenom ovog pravilnika iznosit će na godišnjem nivou 10 posto vrijednosti tržišta lijekova, odnosno oko 50 miliona KM, a pozitivni efekti očekuju se nakon 1. februara 2017. godine, kada će početi praktična primjena ovog pravilnika.

Vijeće ministara zadužilo je Agenciju za lijekove da do 31. 7. 2017. godine sačini prvu analizu o svim efektima provođenja ovog pravilnika i dostavi je Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Pravilnikom se, između ostalog, propisuju načini kontrole i oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, i to određivanje minimalne i maksimalne visine veleprodajne marže i nadležnih organa za njihovo reguliranje, kao i utvrđivanje maksimalnih cijena lijekova te način izvještavanja o veleprodajnim cijenama lijekova u BiH.

Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close