Nikšić: Vlada FBiH odlučna u borbi protiv korupcije

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić razgovarao je, u sjedištu Federalne vlade, sa zamjenicom ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) Republike Hrvatske Natašom Đurović koja je, zajedno s višom znanstvenom suradnicom na Ekonomskom institutu u Zagrebu dr. sc. Jelenom Budak, bila predavač na obuci za službenike federalnih institucija, održanoj jučer u Sarajevu.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta i širenje svijesti o potrebi suprotstavljanja korupciji, a gošće iz Zagreba održale su predavanje o temi „Pretpostavke za efikasno suzbijanje korupcije“.

Zahvalivši na pomoći i na prenošenju iskustva koje Hrvatska ima u borbi protiv korupcije, premijer Nikšić je istaknuo kako je Vlada FBiH, prepoznavši korupciju kao jedan od najvećih problema s kojim se suočava bh. društvo, donijela još 2012. godine Opći plan borbe protiv korupcije, kao osnovu za sistematsko i sveobuhvatno antikorupcijsko djelovanje. Uspostavljen je i Tim za monitoring i koordinaciju provedbe Općeg plana, čiji je zadatak nadzor nad provedbom i usmjeravanje i koordiniranje napora u suprotstavljanju korupciji.

Kao dio antikorupcijskih napora koje Vlada FBiH poduzima, a koje su potaknute donošenjem Općeg plana, svakako je i izrada Nacrta zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, kao prvog ovakvog propisa u cijeloj regiji.

– Ovaj zakon je segment seta antikorupcijskih zakona, u koji spadaju i Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala. Ova dva zakona, nažalost, nisu dobila podršku Parlamenta FBiH, ali će ih Vlada FBiH vratiti u proceduru krajem ovog mjeseca, nakon uspješno okončanih konzultacija s Delegacijom EU u BiH, te predstavnicima pravosudnih institucija FBiH i VSTV-a – kazao je federalni premijer.

Vlada FBiH je odlučila da poduzme daljnje sistematske i opsežne napore da se stvarno pozabavi problemom korupcije. Stoga su u posljednjih godinu i pol preduzimani konstantni napori za realiziranjne aktivnosti iz Općeg plana borbe protiv korupcije, a dio toga su i planovi djelovanja protiv korupcije na razinama svih federalnih institucija.

– Ured za vanjske i poslove Commonwealtha Velike Britanije podržao je antikorupcijske napore u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz projekt „Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“ – kazao je premijer.

Prema riječima Nataše Đurović, uspostava učinkovitih mehanizama u borbi protiv korupcije i organiziranog krininala nije nešto što se događa preko noći.

– To je dugotrajan proces, a danas, više od deset godina nakon osnivanja USKOK-a, imamo sve pozitivnije pomake koje vide i građani Hrvatske, ali i druge europske zemlje – kazala je Đurović i izrazila uvjerenje da će napori Vlade FBiH u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala donijeti uspjeh.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close