Nikšić: Sve snage moraju biti spremne, Vlada će osigurati milion maraka za saniranje štete!

Današnju sjednicu Vlade FBiH prekinuo je premijer Nermin Nikšić kako bi sa ministrima i saradnicima obišao poplavljena područja koja su u kritičnoj situaciji. Radi se o Maglaju i Zavidovićima, javlja Patria.

Kako je kazao Nikšić za bh. novinsku agenciju Patria, Vlada FBiH je u nekoj vrsti stalnog zasjedanja. Dat je nalog da se angažuju sredstva i oprema javnih preduzeća i već se koriste u spašavanju ljudi i imovine širom FBiH.

– Vlada FBiH osigurat će milion maraka iz budžetske rezerve Vlade za hitnu pomoć u saniranju šteta. Zahvaljujem se svim građanima koji su se stavili na raspolaganje i članovima civilne zaštite, vatrogascima, vojnicima i svim drugim osobama koji su angažirani na spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Naši ljudi uvijek daju najbolje od sebe u najtežim trenucima i siguran sam da će Bosanci i Hercegovci i ovaj put pokazati solidarnost te da ćemo uspjeti staviti situaciju pod kontrolu – kazao je Nikšić.

Inače, na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala uvođenje vanrednog stanja u FBiH, a nakon što su Zeničko-dobojski kanton i Tuzlanski proglasili stanje prirodne nesreće.

Vlada je na sjednici zaključila da je potrebno nastaviti komunikaciju i koordinirati daljnje aktivnosti, te poštivati standardne procedure propisane za ovakve situacije.

Sve snage, zaključeno je, moraju biti u stanju pripravnosti i mora postojati stalna komunikacija s Federalnim štabom civilne zaštite kako bi bilo praćeno stanje na terenu i reagiralo tamo gdje je to najpotrebnije.

Vlada je, također, zadužila nadležna federalna ministarstva i druge federalne organe uprave za oblast poljoprivrede i voda, okoliša, te puteva, da, svako u skladu sa svojim nadležnostima i u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima u kantonima, sagledaju mogućnosti angažiranja na otklanjanju posljedica poplava, te angažiranja namjenskih sredstava sa kojim raspolažu u svojim budžetima za sanaciju šteta.

Zavod za agropedologiju Federacije BiH zadužen je da, nakon povlačenja voda u vodotoke, u saradnji sa kantonalnim i općinskim organima, ispita uzorke poplavljenog tla i izvrši njegovu hemijsku analizu s ciljem utvrđivanja daljnjeg korištenja zemljišta.

Vlada Federacije BiH je naložila intenziviranje radnji i aktivnosti na realizaciji projekata sadržanih u Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, uz punu koordinaciju nadležnih organa od Federacije BiH do općine. Riječ je o Programu zaštite od poplava i Projektu zaštite od odrona i klizanja tla, te mjera i postupaka za smanjenje rizika, navodi se u saopćenju iz Vlade Federacije BiH, prenosi Patria.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close