Nikšić i penzioneri potpisali sporazum: Penzije više za 5 posto

Federalni premijer Nermin Nikšić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić i predsjednik Saveza županijskih udruga umirovljenika u FBiH Ivo Kožul potpisali su jučer sporazum postignut tokom pregovora prošlog mjeseca.  Prema tad usuglašenom sporazumu, Vlada FBiH i Federalni zavod Penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) obavezuje se da će osigurati isplatu penzija u ovoj godini na dostignutom nivou,a što podrazumijeva saniranje deficita Federalnog zavoda PIO.

Obavezuju se i da će donijeti potrebne odluke i osigurati uvjete da, od januara 2014., penzije u FBiH budu povećane za pet posto.

Federalna vlada prihvatila je i obavezu da će, u najskorijem roku, Parlamentu FBiH predložiti set zakona čije provođenje treba osigurati poboljšanje poslovnog ambijenta, jačanje fiskalne discipline, efikasniju naplatu poreza i doprinosa i borbu protiv rada nacrno, poboljšanje položaja radnika te borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić precizirao je na pres-konferenciji da je potpisani dokument „zapravo garancija Vlade FBiH da će penzije biti isplaćivane do kraja godine na postojećem nivou te da će od prvog januara biti povećane za pet posto“.

“Vlada FBiH obavezala se da će sačiniti dva seta zakona kojim će biti poboljšana cjelokupna situacija i kontrola rada nacrno, naplata doprinosa i stvaranje povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Sve to s ciljem da se osigura što je moguće više novca za razne namjene, prije svega za saniranje materijalnog položaja penzionera i za Fond PIO”,kazao je.

Omerefendić kaže da su Federalni parlament već obavijestili da podržavaju ta dva seta zakona te da će „biti u Parlamentu kad se o tome bude raspravljalo.“

“S premijerom smo se dogovorili da će jedno tijelo sastavljeno od predstavnika Vlade, Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera FBiH i Saveza županijskih udruga iz Mostara pratiti sredstva koja po tom osnovu budu ubirana te ih usmjeravati na eventualno novo povećanje penzija u toku 2014. godine” kazao je on.

Predsjednik Saveza županijskih udruga umirovljenika u FBiH Ivo Kožul zahvalio je premijeru Nikšiću za napore koje je dosad uložio i dodao „da svaki korak umirovljenicima dobro dođe.“

Federalni premijer Nermin Nikšić zahvalio je predstavnicima udruga umirovljenika za visoki nivo svijesti i razumijevanje stanja u kojem se trenutno nalazi Fond PIO i finansijske situacije u državi BiH.

“Vlada FBiH verifikovala je i prihvatila sporazum koji smo mi napravili i time krećemo u njegovu realizaciju. Predstavnici udruženja penzionera aktivno će, s nama pratiti, ostvarivanje mjera i akcija. Dalje ćemo, kako bude godina tekla, zajedno donositi odluku o tome da li su stvorene pretpostavke za eventualno dodatno povećanje penzija i kolike su te pretpostavke. Ne pada nam na pamet da na bilo koji način zadržimo sredstva i ne izvršavamo uredno obaveze prema ovoj populaciji, koja je svojim odnosom sad, a i ranije, pokazala da su potpuno nezasluženo gurnuti na margine društva”, kazao je.

Jučer je istaknuto da je Vlada formirala operativni štab koji je pripremio određene aktivnosti. Te aktivnosti za cilj imaju da oni koji pružaju usluge u FBiH budu u sistemu, a uvođenjem reda u toj oblasti rješava se pitanje boljeg punjenja fondova, kako penzionog tako zdravstvenog te doprinosi financijskoj stabilnosti Fonda PIO.

“To je na neki način i borba za prava radnika koji ponekad rade u prilično nehumanim uvjetima, a za njihov rad poslodavac im ne uplaćuje doprinos i nemaju zdravstveno i penziono osiguranje”, kazao je premijer.  Spomenute aktivnosti trebalo bi da krenu od 20. oktobra, a u njima će sudjelovati predstavnici službe za inspekcijske poslove Porezne uprave, uz podršku Federalne uprave policije i kantonalnih policijskih uprava i kantonalnih inspekcijskih službi. Podršku toj akciji dali su i premijeri kantonalnih vlada koji će staviti svoje resurse na raspolaganje

“Namjerno kažem termin. Na taj način dajemo priliku privrednicima koji se nalaze u nekoj sivoj zoni i nemaju prijavljene radnike, odnosno ne izdaju fiskalne račune za pružene usluga, da dotad promijene odnos prema državi BiH i njenim građanima. Svi koji za pruženu uslugu ne izdaju račune, kradu BiH, zavlače ruku u džep penzionerima, zdravstvenim radnicima i svima koji iz budžeta FBiH očekuju određene nadoknade”, kazao je federalni premijer.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close