Nezaposleni iz Kaknja putuju u Tursku na edukaciju

Direktor Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) za Balkan i Istočnu Europu Mahmut Čavik (13.1.2015.) je u sali Općine Kakanj pred tridesetak nezaposlenih osoba iz Kaknja koje imaju srednju stručnu spremu predstavio novi projekat kojeg će realizirati TIKA.

Radi se o programu edukacije za devet perspektivnih zanimanja. Edukacija će se realizirati u Turskoj, a počinje u februaru tekuće godine. Za one koji su završili određeni zanat, a odluče se za edukaciju iz iste struke, edukacija bi značila dodatno obogaćivanje znanja i vještina. Za one koji odluče odabrati edukaciju za različito zanimanje u odnosu na završenu školu edukacija bi predstavljala prekvalifikaciju u skladu sa zahtjevima tržišta.

U toku je proces popunjavanja aplikacija nakon čega će biti izvršena selekcija i odabir kandidata koji će putovati u Tursku kako bi prošli proces edukacije kojeg finansira TIKA.

Programom edukacije za perspektivna zanimanja je obuhvaćeno nekoliko zemalja, a edukacija će biti realizirana u nekoliko ciklusa, što znači da oni koji ne budu odabrani za edukaciju u prvom ciklusu imaju šansu da budu izabrani u narednim ciklusima. Program će se realizirati narednih šest do sedam godina, a Kakanj je jedna od nekoliko općina u BiH koje su izabrane da učestvuju u ovom projektu koji se realizira u 11 zemalja.

Općina Kakanj je podržala ovaj projekat jer se stručnim usavršavanjem, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom osiguravaju pretpostavke za realizaciju novih poduzetničkih ideja u Kaknju, a Općina je uvijek spremna ovakve ideje podržati podsticajima koje izdvaja kroz projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Projekat su pozdravili nezaposleni građani Kaknja koji su prisustvovali predstavljanju. U sali Općine Kakanj okupili su se zavarivači, automehaničari, keramičari, kuhari, pekari, bravari… Radi se o osobama koje su kroz ranije projekte Općine Kakanj i kroz ranije kontakte sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj pokazivale interes za pokretanje vlastitog malog biznisa, za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, samozapošljavanje i sl.

Naglasili su da je njima za pokretanje vlastitog biznisa upravo potrebno ono o čemu je riječi bilo danas – moderna edukacija i podsticaji.

Nakon predstavljanja projekta predstavnici TIKE su, zajedno sa općinskim načelnikom Nerminom Mandrom, posjetili Mješovitu srednju školu Kakanj gdje su obišli učionice i prostorije u kojima se odvija praktična nastava. Izražena je spremnost da TIKA organizira edukacije za nastavno osoblje, te da pomogne opremanje učinionica za praktičan rad kako bi se u konačnici unaprijedio nastavni proces.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close