Neprijavljeni prihodi: Korist samo vlasnicima objekata

Ekonomski stručnjaci smatraju da je fiskalizacija u BiH doprinijela uvođenju reda u prikupljanju javnih prihoda, jer je došlo do porasta broja poreskih obveznika, a glavni efekat fiskalizacije podrazumijeva da bude prijavljivan cijeli promet i da na taj iznos budu plaćene obaveze. Stručnjaci smatraju da je uvođenje fiskalizacije doprinijelo i smanjenju sive ekonomije i uspostavljanju reda u obavljanju raznih djelatnosti.

Kako su se Zakon o fiskalnim kasama RS i Zakon o fiskalnim sistemima u FBiH javili u vremenu krize, ne samo regionalne, nego i svjetske, prisutni su mnogi načini kršenja zakona i neprijavljivanja prihoda. Jedna od najčešćih praksi kršenja zakona jeste neizdavanje fiskalnih računa, a ukoliko kupac ne dobije fiskalni račun, novac koji je platio ne ostaje njemu, ne ide u budžet države (entiteta), već ide u džep vlasnika objekta, koji na taj način izbjegava plaćanje poreza.

Podsjetimo da je Zakon o fiskalnim kasama u RS stupio na snagu 1. januara 2008. godine i od tada je u skladu sa tim zakonom obavezna registracija svakog pojedinačnog prometa robe i usluga preko fiskalne kase.

Ova obaveza u RS ne odnosi se na određene djelatnosti, a između ostalih tu su: samostalna poljoprivredna proizvodnja (u slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu), samostalna zanatska radnja (u slučaju prodaje sopstvenih proizvoda umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti na pijačnim tezgama i sličnim objektima), poštanske aktivnosti i prevoz i  isporuku poštanskih pošiljki, advokatske djelatnosti, obavezno socijalno osiguranje, djelatnost vjerskih organizacija i druge djelatnosti.

Zakon o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH u primjeni je od 1. januara 2010. godine, a do sada  je fiskalizovano  ukupno 60.505 uređaja.

Poreska uprava Srpske nedavno je predložila i izmjene Zakona o fiskalnim kasama RS kojima je predviđeno pooštravanje kazni za poreske obveznike koji ne izdaju račune. Poreska uprava RS je predložila Ministarstvu finansija izmjene, jer su uvidjeli da prekršajni nalozi koje su podnosili protiv vlasnika objekata u kojima nisu izdavani računi ne daju značajne efekte, prenijeli su mediji. Predloženo je da se poreskom obvezniku kod kojeg inspektori u dvije godine pronađu da dva puta nije izdao račun zatvori radnja na 30 ili 60 dana.

Adisa Hamzić, stručni savjetnik za odnose s javnošću Porezne uprave FBIH, objasnila je da je fiskalizacija postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa, odnosno fiskalnog sistema u funkciju kontrole prometa.

“Putem fiskalnog uređaja evidentira se svaki pojedinačni promet roba i usluga, koji se na kraju radnog dana šalju na server Porezne uprave. Sigurnom i stalnom naplatom poreza omogućava se ravnomjerno punjenje budžeta, koji kroz finansiranje javnih troškova omogućuje normalno funkcionisanje cijelog društva. Primjenom Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH nastoje se uvesti određeni poslovni standardi, povećati  porezna disciplina, javni prihodi, broj PDV obveznika, a smanjiti siva ekonomija i suzbiti nelojalna konkurencija”, objasnila je Hamzićeva za BUKU.

Dodala je da sve zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, bilježe određenu stopu sive ekonomije, koja predstavlja veliki problem razvoja privrede, ali i funkcionisanja  državnog aparata.

“Neevidentiranjem prometa ostvarenog u gotovini i neizdavanjem fiskalnog računa, obveznici fiskalizacije ne uplaćuju poreze prema ukupno ostvarenom prometu, a isti im nije ni osnovica za utvrđivanje godišnje obaveze poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit. Na taj način budžeti ostaju bez prihoda od poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na dohodak. Prema tome, primjena Zakona o fiskalnim sistemima je značajna za ekonomiju Federacije BiH utoliko što se putem fiskalnih kasa sav dnevni promet evidentira, što utiče na to da se tokovi novca stave pod kontrolu, poveća broj PDV obveznika, poveća naplata javnih prihoda i smanji siva ekonomija”, kaže ona.

Objašnjava da Porezna uprava Federacije BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzima mjere i radnje da se Zakon o fiskalnim sistemima primjenjuje jedinstveno na području Federacije BiH.

 

 

 

“Porezna uprava Federacije BiH je od početka primjene Zakona o fiskalnim sistemima kontinuirano vršila kontrole obveznika fiskalizacije, u cilju jedinstvene primjene Zakona. U periodu od aprila 2011. do decembra 2012. godine izvršeno je ukupno 7.355 kontrola, od čega je 5.462 kontrole u toku radnog vremena i 1.892 kontrole van radnog vremena, odnosno u noćnim satima i u dane vikenda.  Izdata su 3.404 prekršajna naloga, sa visinom izrečenih kazni u iznosu od 5.572.130,00 KM”, rekla je naša sagovornica.

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR U FBIH

Iz Porezne uprave FBiH ističu da je od početka 2013. godine započet pojačan inspekcijski nadzor poštovanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima.

“U periodu od 25. januara do 17. marta ove godine izvršeno je ukupno 2674 inspekcijskih nadzora. Zbog nepoštivanja Zakona o fiskalnim sistemima, odnosno  neposjedovanja fiskalnog sistema,  neizdavanja fiskalnih računa za svaki pojedinačno ostvareni promet, neažurnog slanja dnevnih izvještaja na server Porezne uprave FBiH,  izrade raznih softverskih rješenja na fiskalnim uređajima koja kod klijenata stvaraju privid zakonitog evidentiranja prometa i drugih poreznih zakona izdato je 1.785 prekršajnih naloga. Visina novčanih kazni iznosi ukupno  2.781.030,00  KM”, rekli su iz Porezne uprave FBiH.

Napominju da će, prema planu i programu rada, inspektori Porezne uprave Federacije BiH i u narednom periodu nastaviti kontrolu poštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima. Kada je riječ o kaznama za one koji ne poštuju Zakon o fiskalnim sistemima i ne izdaju fiskalni račun, iz Porezne uprave FBiH rekli su da se svaka nepravilnost kažnjava, i to kaznom od 2.500 do 20.000 KM, u skladu sa prekršajem.

“Ako obveznik ponovo učini prekršaj iz članova propisanih zakonom u naredne dvije godine, izreći će se mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je i novčana kazna za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH, u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta, u iznosu od 50,00 KM”, istakla je Hamzićeva.

Zora Vidović, direktor Poreske uprave RS, rekla je da su inspektori Poreske uprave RS u toku prošle godine izvršili 13. 542 kontrole fiskalizacije fiskalnih kasa, a za prva dva mjeseca tekuće godine izvršeno je 4.265 ovakvih kontrola.

“Pored fiskalizacije fiskalnih kasa, u navedenom broju iskazani su i drugi poslovi u vezi sa fiskalizacijom kao što su zamjena modula, defiskalizacija fiskalizovanih kasa, zamjena terminala, postupci vezani za promjenu podataka o prodajnim mjestima i slično. Tokom prošle godine, izvršene su 7.642 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a ukupno je izdano 3.378 prekršajnih naloga za neizdavanje fiskalnih računa, na ukupan iznos od 2,62 miliona KM”, rekla je Vidovićeva za BUKU.

Dodala je da su za prva dva mjeseca u 2013. godini izvršene 741 kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, a izdano je 496 prekršajnih naloga na ukupan iznos od 706.55 KM.

NEFISKALNI RAČUNI

Iz Poreske uprave RS objasnili su da su nefiskalni računi oni koji ne sadrže elemente propisane članom 26. Zakona o fiskalnim kasama i  članom 47. Pravilnika o izgledu fiskalnih dokumenata. Ti računi ne sadrže jedan ili više sljedećih elemenata: IBO (identifikacioni broj obveznika), IBFM (identifikacioni broj fiskalnog  modula), naziv fiskalnog dokumenta, listu pojedinačnih evidentiranih  prometa, listu pojedinačnih storniranih  i evidentiranih prometa, redni broj fiskalnog računa  i/ili fiskalni logo.

Ovdje možete vidjeti primjere nefiskalnih  računa koje su inspektori u RS pronašli tokom  kontrola posljednjih mjeseci.

 

 

 

 

Neispravni fiskalni račun

 

Ispravni fiskalni račun

 

Iako je fiskalizacija uvedena u cijeloj BiH, vlasnici objekata, radnji, trgovci, ugostitelji i drugi pronalaze načine da ne plaćaju porez i tako im u ličnom džepu ostaje više čiste zarade. Ali problem je što se na taj način stvara nelojalna konkurencija u privatnom sektoru, a građani se zavaravaju da plaćaju porez koji ima za cilj punjenje budžeta, dok, zapravo, svojim novcem plaćaju povećanje ličnih računa privatnika i vlasnika objekata.

Maja Isović – Buka

Vezani tekstovi:

Korupcija pri zapošljavanju: Sve je pokriveno ‘papirima’

BUKA Istraživanje: Rad na crno – Prevara ili prinuda

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close