Nekropola na Ozrenu pred uništenjem – Balvani važniji od stećaka?!

Grupa planinara koja je proteklog vikenda posjetila Ozren iznad Sarajeva bila je nemalo iznenađena kad su došli do lokaliteta nekropole stećaka Bandjera.

– Stećci su ugroženi jer se na lokalitetu nekropole izvlače balvani, nakon sječe šume – rekao je Feni Đido Dervišević, jedan od planinara koji je poslao fotografije koje potvrđuju da su stećci ugroženi.

Najavio je da će poslati prijavu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa da bi se na vrijeme reagiralo i vrijedno spomeničko blago BiH na planini Ozrenu zaštitilo od uništenja.

Nekropola na Ozrenu ima tridesetak stećaka koji se nalaze u šumu. Tim područjem prolazi i planinarska staza do vrha Ozrena, koja je također oštećena zbog izvlačenja balvana.

Ovo se, nažalost događa, u vrijeme kada država Bosna i Hercegovina zajedno s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom želi stećke nominirati na listu Svjetske baštine UNESCO-a i kako je najavljeno aplikacija će biti podnesena uskoro.

Prošlog četvrtka je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predstavljen projekt evidencije stećaka u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je prikupiti podatke o današnjem broju stećaka, srednjovjekovnih kamenih spomenika, u Bosni i Hercegovini i utvrditi njihovo stanje očuvanosti radi moguće zaštite.

Prvi popis stećaka u BiH obavljen je u vrijeme Austrougarske a posljednji popis stećaka u BiH obavio je 80-ih godina prošlog stoljeća Šefik Bešlagić, koji je prema nekim izvorima zabilježio 687 lokaliteta s 59.593 stećka.

www.magazinplus.eu – Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close