Ne funkcioniše Direkcija za pasivni podbilans, imovina propada

Neuspjela prodaja iz drugog pokušaja neposrednom pogodbom hotela Đuro Salaj, vrijednog 4 miliona i 250 hiljada eura, nekad u vlasništvu Rudnika uglja, a sada u vlasništvu Fedracije, samo je jedan od primjera propadanja bh. imovine u zemljama bivše Jugoslavije. Vlada Federacije bila je spremna razgovarati i o nižoj cijeni, ali kupca nije bilo.

“Ne može se raspolagati tom imovinom dok se ne dobije saglasnost Ministarstva pravde RH. Saglasnost se ne može unaprijed tražiti, tek po urađenom poslu. Kupac se tako susreće sa problemom da neko ipak to može da mu ospori”, objašnjava Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju FBiH.

Imovina nestaje kao u Bermudskom trokutu. Najveći problem je nerad bh. vlasti. Iako su bile dužne – nisu učinile mnogo da Direkcija za pasivni podbilans – koja bi evidentirala, čuvala i na kraju prodala našu imovinu izvan granica – bude funkcionalna. Umjesto toga hiljade bh. objekata u Srbiji i Hrvatskoj, procijenjenih na 2 milijarde eura, koriste razni mešetari.

Duljko Hasić, direktor Instituta za edukaciju VTK BiH, tvrdi kako “nekom nije u interesu da formira Direkciju za pasivnu podbilansu, koja bi vodila računa – pokretanjem sudskih postupaka, pa i pred Međunarodnim sudom u Strazburu – da se ta imovina vrati. On ističe kako je zagarantovano pravo Aneksom G Sporazuma o sukcesiji da se imovina u obliku kakva je 31.12.1990. bila – mora vratiti vlasniku

Umjesto državnog, u trenutku prodaje bili su važniji lični interesi domaćih i stranih lobija.

“Nekorištenjem mehanizma međunarodnog tendera – koji se ciljano nije koristio – nije se postizala najpovoljnija cijena prodaje, već se išlo na poznatog kupca i pravio se ambijent u kojem će on za sitne novce dobiti imovinu”, objašnjava Muharem Cero, ekspert za državnu imovinu.

Samo 5 posto bh. imovine iz zemalja bivše Jugoslavije je vraćeno, a 1/3 nije čak ni evidentirana. Možda ćemo imati više sreće s prodajom kada njena vrijednost zbog propadanja bude beznačajna. Kada bismo sada prodali sve ono što nam pripada, novac bi mogao biti iskorišten za ekonomsku konsolidaciju, a međunarodna zaduženja bila bi manja.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close