Nastavak pripremnih radova na projektu sanacije i restauracije samostanske i župne crkve u Fojnici

U Samostanu Duha Svetoga u Fojnici boravio je tim stručnjaka, predvođen direktoricom Federalnog zavoda za zaštitu spomenika Lidijom Mičić, koji je započeo istraživanje na temelju kojega će se sačiniti idejno-izvedbeni projekt za sanaciju i restauraciju unutrašnjosti samostanske crkve koja je prije dvije godine proglašena nacionalnim blagom spomeničke kulture BiH.

U timu su bili i Dragan Martinović, poduzeće DM Projekt iz Mostara i Suzana Damiani, pročelnica Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina na ALU u Zagrebu. Posjet ovih stručnjaka zapravo znači početak izuzetno zahtjevnog posla kao što je sanacija i restauracija ponutrice jedne od najljepših crkvi u BiH, a najbolje je riječ prepustiti stručnjacima koji će sve to pojasniti. – Već nekoliko godina razmišlja se o sanaciji samostanske crkve Duha Svetoga u Fojnici, i došlo je vrijeme da se napravi prvi korak. Zaključili smo da se prvo mora napraviti projektna dokumentacija sa svim ispitivanjima konstruktivne stabilnosti objekta, a onda i kako će pri konstruktivnim radovima ponašati oslikanost zidnih i stropnih površina.

Poslije tih ispitivanja Zavod za zaštitu spomenika FBiH dati će svoju suglasnost, uslijedit će izrada građevinskog projekta, potom prikupljanje novčanih sredstava i tek će tada uslijediti obnova, fazu po fazu, – istaknula je ravnateljica Zavoda Lidija Mičić. Za građevinski dio posla bit će zaduženo poduzeće DM Projekt Mostar, čiji je vlasnik Dragan Martinović pažljivo zagledao svaku pukotinu na zidovima i stropu Crkve. On će sa suradnicima sačiniti glavni projekt sanacije samostanske crkve u Fojnici: – Oštećenja po zidovima i stropu su najveća u prednjem dijelu crkve sa korom. Ispod glavnih nosača su jake pukotine, a ti nosači nose i krovnu i stropnu konstrukciju, te je predviđena izrada novih kao i sanacija i rekonstrukcija krovne i stropne konstrukcije u izvornom obliku, onako kako je to poznati arhitekta Vancaš davno zamislio i ostvario, – zaključio je Martinović. U izradi nove konstrukcije krova glavni je cilj sačuvati stropnu konstrukciju sa slikama koje čine veliku vrijednost. Ono što je sada najvažnije jeste napraviti istraživanje koje će dati rezultate o načinu slikanja, o žbuci na kojoj je slikano, dakle tehnologiju istražiti na jednoj strani, a na drugoj procijeniti oštećenja koja ugrožavaju zidno slikarstvo koje je potrebno restaurirati, a djelo je čuvenog majstora Oisnera, – podvukla je poznata restauratorica, pročelnica Odsjeka za restauraciju umjetnina na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Dakle, iz ovih sažetih razmišljanja ekspertnog tima, sasvim je i laiku razvidno, kako je važan, vrijedan i zahtjevan projekt sanacija i obnova unutrašnjosti crkve u Fojnici: – Naravno, da je to sve tako, ali jednom se moralo krenuti, jer ovo je nacionalni spomenik i nitko nema pravo beskonačno odlagati početak radova. Stručnjaci rade svoj posao, a mi u Samostanu Duha Svetoga, možemo samo izraziti radost i nadati se kako će građevinski dio radova, novi krov nad korama, uskoro startati, a onda ostaje nada kako će donatori prepoznati važnost cjelokupnog projekta i osiguravati novac, te da se sanacija neće odviše dugo razvlačiti, – podcrtao je fojnički gvardijan fra Nikica Vujica.

www.magazinplus.eu – BosnaSrebrena (Branka JUKIĆ)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close