Naredba o obaveznoj deratizaciji

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine FBiH”, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona broj: 11-37-19865-1/15 od 10.11.2015. godine, te člana 33. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 01/11 i 08/13), Općinska načelnica donosi:

 

N A R E D B U

 

O PROVOĐENJU OBAVEZNE PREVENTIVNE SISTEMSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO – JESENJA FAZA 2015. GODINE

 

I

Obaveznu preventivnu sistemsku deratizaciju na području općine Visoko – jesenja faza 2015. godine provesti od 23.11.2015. do 26.11.2015. godine.

 

II

Deratizaciju će organizovati i sprovesti JU „Insitut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“.

Stručni nadzor nad provođenjem preventivne sistemske deratizacije na površinama i objektima u javnom sektoru obavit će higijensko-epidemiološka služba JU „Dom zdravlja“ Visoko.

III

Obaveznom preventivnom sistemskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

 

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
 2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,
 3. Deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima,
 4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 6. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 7. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,
 8. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
 9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 10. Javni vodoopskrbni objekti,
 11. Objekti i površine javnih preduzeća, organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući i sve uslužne djelatnosti,
 12. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,
 13. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
 14. Objekti za pružanje usluga javne higijene,
 15. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

 

Troškove provođenja deratizacije  pod rednim brojem 9, 10,11,12, 13, 14 i 15 snose subjekti koji njima upravljaju.

                                               

IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije su dužni obezbijediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove ili ugovore koje posjeduju,a koji se stavljaju van snage za vrijeme akcije.

 

V

Zadužuje se ovlašteno lice za poslove sanitarnog nadzora općine Visoko za nadzor akcije preventivne sistemske deratizacije na području Općine.                                                           

                                                    

VI

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj ploči i web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i u sredstvima javnog informisanja.

 

                                                            

OPĆINSKA NAČELNICA

   Amra Babić

 

 

 

DOSTAVLJENO;

 1. JU „Insitut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica
 2. JU „Dom zdravlja“ Visoko
 3. Služba za drušvene djelatnosti i

boračko-invalidsku zaštitu općine Visoko,

 1. Služba za opću upravu i inspekcijske poslove,
 2. Arhiva.
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close