BiHPrivreda

Nakon zahtjeva MMF-a: Revizori kontrolišu aktive devet banaka

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u sklopu priprema za sklapanje novog aranžmana sa BiH polovinom godine zatražio i nezavisnu reviziju najbrže rastućih banaka u BiH, da bi bilo utvrđeno stvarno stanje u njihovim bilansima, prenosi Glas Srpske.

Propast Bobar banke i Banke Srpske u kratkom roku, konstantan rast nekvalitetnih kredita, mali obim kreditiranja i drugi problemi u bankarskom sektoru, koji su isplivali na površinu upalili su žuti alarm koji ukazuje na potrebu za jačim nadzorom nad bankama, kako stvari ne bi izmakle kontroli.

U Agenciji za bankarstvo RS su istakli da je u toku detaljni pregled kvaliteta aktive četiri banke sa sjedištem u RS i da će biti obuhvaćeni podaci zaključno sa krajem 2015. godine.

Banke su obavljanje detaljnog pregleda kvaliteta aktive mogle ugovoriti sa jednom od najvećih revizorskih kuća, odnosno sa „PricewaterhouseCoopers“, „Delloite“, „KPMG“, „Ernest&Young“, kazali su u Agenciji za bankarstvo, ali nisu mogli da otkrivaju koje su se banke našle pod lupom.

Ista situacija je i u FBiH, gdje su revizori ušli u pet banaka. Prilikom izbora revizorske kuće banke nisu mogle angažovati revizore koji su obavljali redovnu godišnju reviziju njihovih finansijskih izvještaja za prethodnu godinu. Revizorska kuća koja obavlja vanrednu kontrolu neće moći biti angažovana za reviziju finansijskih pokazatelja iste banke u naredne dvije godine.

Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisko Parodi kaže da BiH mora preduzeti snažne i blagovremene mjere da bi riješila probleme slabih banaka i finalizovala nove zakone o bankama, koji će biti u skladu sa direktivama EU i Bazelskim standardima.

„Finansijski sistem je na agregatnom nivou i dalje likvidan, adekvatno kapitalizovan i otporan na šokove. Ipak, još su prisutne neke osjetljivosti kod domaćih banaka, a krediti privatnom sektoru su niski. Zbog toga su se, u okviru mogućeg programa, institucije vlasti saglasile sa osobljem MMF-a u pogledu sprovođenja mjera koje će omogućiti povećanje otpornosti finansijskog sektora i podstaći kreditni rast“, kaže Parodi.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close