Nacrt budžeta FBiH za 2016. godinu: Pohvale i primjedbe

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH poslanici klubova iznijeli su primjedbe i sugestije na Nacrt federalnog budžeta za narednu godinu, koji je utvrdila Vlada FBiH u iznosu od oko 2,5 milijardi KM

Novovrijeme.ba

Predsjednik Kluba Demokratske fronte Đenan Đonlagić ocijenio je nevjerovatnim da se „uz oštre mjere štednje povećava stavka transfer za političke stranke i koalicije s 1,9 miliona KM na 3,6 miliona KM“.

“Vi zapravo ulažete u politiku to su investicije u politiku. Također, za pomoć područjima pogođenim poplavama u ovoj godini bilo je namijenjeno milion KM, dok se u narednoj godini planira nula sredstava. Biti zadovoljan sa stopama ekonomskog rasta od jedan posto je smiješno”, rekao je Đonlagić, dodajući da budžet ne može biti razvojni, jer za to treba “promjena koncepta ekonomske politike”.

Na ovo je reagovala poslanica Koalicije predvođene HDZ-om BiH Slavica Josipović, te izrazila žaljenje što je DF izašao iz vlasti, jer bi kako kaže „imali daleko bolji proračun“.

Predsjednik Kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić tvrdi da je „ovo dužnički, tajni i predizborni budžet“.

“Dužnički je jer se ponovo zadužujemo 720 miliona KM. Para oči da Vlada planira povećanje prihoda od administrativnih taksi za 89 posto. Od kazni želi da poveća prihode od 23 posto, kaže Karajbić.

Naglasio je da su sredstva za predsjednika Federacije povećana, te da „on ima mogućnost da podijeli 318.000 KM kome hoće“.

“Pojedinci odlučuju o raspodjeli novaca građana Federacije i zato je ovaj budžet predizborni. Sredstva za predsjedavajuće domova su također povećana i moći će da dijele 40.000 KM, a dopredjedavajući 15.000 KM. U Zastupničkom domu i ima reda jer mora biti donesena odluka, dok u Domu naroda predsjedavajuća može da da kome hoće i kada hoće”, rekao je Karajbić.

Za prvo zapošljavanje namijenjeno je 50 miliona KM, što Karajbić smatra da treba biti dijeljeno na osnovu kriterija navodeći da to „ne trebaju biti sredstva gdje će se određene osobe iskoristiti za predizbornu kampanju i nakon godinu dana ponovo vratiti na biro“.

S druge strane, poslanik Koalicije predvođene HDZ-om BiH Dario Knezović ističe da je „50 miliona KM za zapošljavanje hvale vrijedan potez na koji se Vlada odlučila“.

“Naš klub traži da se donesu kriteriji da bi se izvršila urednija podjela da bi bile zastupljene sve županije. Želimo se izboriti da iznos za niže razine vlasti, što u Nacrtu iznosi 16 miliona KM, bude veći”, kaže Knezović.

Zatražio je konstruktuvnu raspravu da bi svi iznijeli primjedbe, koje se trebaju ugraditi u prijedlog budžeta da bi bio pravedniji.

Poslanik SDA Mensud Borović naglasio je da Bosanskopodrinjski kanton nema dovoljno sredstava za osnovno funkcioniranje obrazovanja, zdravstva i javnih službi zaključujući da treba svim kantonima omogućiti da finansiraju svoje ustavne nadležnosti.

Poslanik SBB-a BiH Sead Jusić kaže da je nevjerovatno da čistačica u FERK-u, DERK-u i sličnim preduzećima ima veća primanja od stopostotnog ratnog invalida.

Predsjednik Kluba BPS Jusuf Bubica zamjerio je što se za razvojne projekte izdvojila mala sredstva govoreći da se moraju naći načini da budžet bude razvojni a ne predizborni.

“Sredstva predviđena za finansiranje političkih stranaka osigurana su sigurno i to nema nigdje u svijetu. Ovo se treba usmjeriti u razvojne projekte umjesto političkih stranaka”, kaže Bubica.

U pogledu sudskih presuda smatra da se manipuliše budžetskim sredstvima i da to treba staviti pod lupu.

“Molim da se posebno vijeće formira i analizira sudske procese”, kazao je Bubica.

Kao članica Odbora za poljoprivredu poslanica DF-a Alma Kratina kazala je da je poražavajuće što transfer za veterinarstvo nije doživio povećanje jer treba puno zadataka ispuniti u procesu pristupanja EU.

Od pozitivnih mišljenja, bilo da dolaze od poslanika pozicije ili opozicije povodom Nacrta budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za iduću godinu, preovladava stav da je Federalna vlada predložila budžet na vrijeme, a posebno što je kao jednu od stavki predvidjela 50 miliona KM za prvo zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje prvenstveno mladih ljudi.

Primjedbe se, pak, najviše odnose na stavku za podršku nižim nivoima vlasti – kantonima, čiji je ukupni planirani iznos 16 miliona KM. To diskutanti, posebno iz Bosanskopodrinjskog, Posavskog i Kantona 10, smatraju nedovoljnim iznosom za najnerazvijenija područja pa neki predlažu povećanje cijele stavke, a neki da barem unutar planiranog iznosa bude izvršena pravedna raspodjela u korist najnerazvijenijih.

Ovi stavovi izrečeni su na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je dnevnom redu Nacrt federanog budžeta za 2016.

Budžet je predložila Federalna vlada i predvidjela da  iznosi 2,5 milijardi KM, što je za 185,4 miliona ili 7,9 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Federalni premijer Fadil Novalić je generalno ocijenio da se ovaj budžet ne može smatrati razvojnim jer su značajni iznosi predviđeni za socijalna davanja i vraćanje unutrašnjeg i vanjskog duga Federacije.

Nacrt budžeta je protekle sedmice odobrio Dom naroda, a ako to danas učini i Predstavnički dom, akt će, proceduralno, preći u formu prijedloga. Do tada je moguće ulagati amandmane, odnosno prijedloge za korekciju predloženih iznosa.

Parlamentarna rasprava o toj fazi budžeta planirana je za sredinu ovog mjeseca.

Budžet može stupiti na snagu,  samo ako ga u istom tekstu odobre oba parlamentarna doma.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close