Na tenderu dovoljna samo jedna ponuda

Nacrt novog zakona o javnim nabavkama u BiH kao uslov za uspješan tender u otvorenom postupku predviđa potrebu zaprimanja samo jedne umjesto dosadašnje tri ponude, u cilju olakšanja i ubrzanja procesa zaključivanja poslova.

(Autor: Nezavisne novine)

Istaknuto je to na seminaru iz oblasti javnih nabavki, koji je u petak u Banjaluci organizovalo Udruženje ekonomista RS – SWOT.

Na skupu je ukazano da se u primjeni aktuelnog Zakona o javnim nabavkama ispostavilo da su ponuđači na tenderima u cilju formalnog zadovoljavanja zakonskih uslova često, pored stvarne, slali i fiktivne ponude.

Dragana Kovačević, stručnjak Agencije za javne nabavke BiH, kaže da je dosadašnja praksa toj instituciji stvarala mnogo problema u dokazivanju da li su ponude predstavljale stvarnu ili fiktivnu konkurenciju.

“Ugovorni organ će, prema novom zakonu, imati osnov da zaključi ugovor i ako je dobio samo jednu kvalifikovanu ponudu”, naglasila je ona.

Novinu će, prema njenim riječima, predstavljati i to što kvalifikovani ponuđači pri prijavi na tender više neće morati priložiti dokaze da ispunjavaju osnovne uslove (plaćeni porez i slično), već samo potpisati izjavu da ispunjavaju te uslove. Naime, ubuduće će samo izabrani najpovoljniji ponuđač biti u obavezi da prije zaključenja ugovora dostavi tražene dokaze o savjesnom poslovanju.

“Time se ponuđačima značajno smanjuju troškovi vađenja i kopiranja dokumentacije kod nadležnih institucija”, istakla je Kovačevićeva.

Kao treću troškovnu prednost predloženog zakona navela je i to da će ugovorni organi, pored dostave poziva za konkurentski zahtjev, isti moći besplatno da objave i na internet stranici Agencije za javne nabavke BiH, umjesto da plaćaju dodatnu objavu u “Službenom glasniku”.

Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista RS – SWOT, ocijenio je da novi zakon ima dosta prednosti u odnosu na sadašnja rješenja, posebno u tehničkom smislu. Ukazujući na značaj uređenja te oblasti za poslovni ambijent, on je rekao da je prošle godine, prema zvaničnim podacima, više od tri milijarde maraka prošlo kroz procedure javnih nabavki u BiH.

U Udruženju građana “Tender” odranije smatraju da Nacrt zakona ima i određenih slabosti, među kojima su neobaveznost donošenja planova nabavki, naplata tenderskih dokumentacija od ponuđača, nemogućnost blagovremenog uvida u ponude nakon izbora ponuđača, te neomogućavanje učešća ponuđačima za sve LOT-ove.

Prema njima, značajnu poteškoću u sprovođenju novog zakona predstavljaće prevelika normiranost, odnosno podjela odredaba sadašnjeg zakona sa 57 na 127 članova, ali i najavljeno donošenje čak 21 podzakonskog akta.

“Korupcija koja je uveliko u javnim nabavkama premašila iznos od 700 miliona KM godišnje, primjenom odredaba predloženog nacrta nezaustavno će nastaviti dalje povećanje punjenja džepova korumpiranih pojedinaca i evidentno dostići cifru od milijardu KM, obezbjeđujući tako BiH mjesto među najkoruptivnijim zemljama svijeta”, smatraju u Udruženju “Tender”.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close