Na današnji dan 1919. godine: Zvanično prestala da postoji Austrougarska monarhija

U dvorcu Saint-Germain kod Pariza predstavnici Austrije, pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država nasljednica Austrougarske potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji austrougarska monarhija.

Austrougarska monarhija, poznata i kao Dvojna monarhija i Dunavska monarhija, bila je država koja je postojala u Evropi između 8. juna 1867. i 31. oktobra 1918. godine.

au3

Monarhija je trebala biti zajednica dviju država, Austrije i Mađarske, utemeljena na istopravnosti obiju država. Vanjska politika, vanjska trgovina kao i vojne snage su trebale biti pod zajedničkom upravom (stvarna zajednica) a austrijski car Franjo Josip I. (1867. – 1916.) je bio zajednički poglavar dvojne monarhije, u Mađarskoj okrunjen za kralja.

au4

Poslije vojnog poraza u Prvom svjetskom ratu, 1918. godine Austrougarska je rasformirana, a na njenoj teritoriji je formirano nekoliko država nasljednica: Austrija, Mađarska, Čehoslovačka, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljska, a dijelovi su pripojeni već postojećim državama: Italiji i Rumuniji.

Priznate su novonastale države među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mirovnim ugovorom Austriji je zabranjeno ujedinjenje sa Njemačkom, a na ime reparacija Saveznicima je predala svoju mornaricu.

Autor:M. Salihović
novi.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close