Muslimani večeras obilježavaju noć sudbine, Lejletu-l-Berat

Muslimani širom svijeta večeras će obilježiti jednu od četiri mubarek noći, Lejletu-l-Berat. Lejletu-l-Berat petnaesta je noć mjeseca šabana i noć posebnog Božijeg blagoslova, koja ujedno nagovještava i dolazak mubarek mjeseca posta, ramazana.

Prema islamskom vjerovanju, u ovoj noći određuju se sudbine za narednu godinu, a u Lejletu-l-Kadru melekima bude naređeno da ih izvrše.

Ova noć u hadisima, predajama poslanika Muhammeda, spominje se kao noć u kojoj Allah dž.š. određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.

Lejletu-l-Berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi koji su zaslužili Njegovu kaznu, i to sve one osim velikih griješnika koji su učinili velike grijehe.

Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine šabana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca šabana. Razlog za ovakvo imenovanje ove noći je što se u njoj bereket (blagoslov) i prihvatanje kajanja mogu zaslužiti.

Prema nekim predajama, u noći Berat objavljen je ajet o promjeni kible: “I okreni lice svoje prema Časnom hramu ( Ka'ba ) …”. Do tada su se muslimani u namazu okretali prema Kudsu (Jerusalem), a od tada se okreću prema Ka'bi (Mekka).

Božiji Poslanik je rekao: “Kada nastupi 15. noć ša'bana, provedite je u nafili (dobrovoljnom namazu), a dan koji slijedi u postu.”

Centralna svečanost na prostoru MIZ Sarajevo bit će održana nakon akšam-namaza u novoj džamiji u Pazariću.

(AA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close