Muidža: Podrška i ogromno povjerenje kolega iz Vijeća dodatno me ohrabruje

Vjeće stranih investitora u BiH djeluje kao jedinstveni glas mahom najznačajninih stranih investitora prisutnih u BiH, kompanije članice Vijeća direktno zapošljavaju više od 12.000 BH građana i do sada su investirale više od 9.000.000.000 KM, izjavio je za Poslovni portal ekapija.ba predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH Branimir Muidža.

Doodao je da su investitori udruženi s ciljem poboljšanja općih uvjeta i ambijenta poslovanja, kao i dodatnog privlačenje stranih investicija.

“Direktna strana ulaganja predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata ekonomskog rasta i okosnicu razvoja, te i kao takva direktno i konkretno utiču na poboljšanje životnog standarda i kvalitete života građana. U proteklim godinama i naše je Vijeće, kao udruženje izraslo u jednu respektabilnu instituciju sa odličnom percepcijom svih onih koji prate naš rad ili partnerski sudjeluju u realizaciji naših aktivnosti, pa ja evo i u novom mandatu nastavljam gdje sam stao zajedno sa kolegama iz upravnog odbora i ostalim članovima Vijeća. Svi mi pored naših redovnih zahtjevnih obaveza u matičnim firmama pronalazimo vrijeme, energiju i inicijative da kroz aktivnosti Vijeća unaprijedimo ambijent poslovanja i života u BiH i samo tako homogeni i udruženi, sa jasnim i artikuliranim stavovima i prijedlozima možemo ostvariti naše ciljeve. Jednoglasna podrška i ogromno povjerenje kolega iz Vijeća dodatno me ohrabruje, motiviše i obvezuje u našoj misiji da aktivno sudjelujemo u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta i bolje budućnosti”, kazao je Muidža.

Muidža je rekao da su važne okolnosti u percepciji ulagača politička stabilnost, zatim pravna, te opća sigurnost kako ljudi tako i kapitala.

“Osim toga, investitori sagledavaju tržišni potencijal u čemu su kupovna moć građana i demografska kretanja od velike važnosti. Važno je da postoji poticajan porezni okvir sa predvidivim kretanjima poreza kao rezultat jasne strategije države. Važna je i transparentnost poslovanja, funkcionalna javna uprava, te kvalitetna radna snaga. Kada sagledamo pojedinačno sve ove kriterije i objektivno ih analiziramo kroz prizmu okolnosti poslovanja u BiH, zaključujemo da postoji velik prostor za poboljšanje poslovnog i općeg ambijenta, jer nepovoljnost svakog od ovih parametara dovela je do toga da u posljednjih nekoliko godina bilježimo opreznost investitora i pad direktnih stranih ulaganja”, objasnio je predsjednik Vijeća investitora u BiH.

Naveo je da izvještaj Svjetske banke “Doing business” jasno ukazuje da je BiH rangirana na 131 mjesto po lakoći poslovanja i atraktivnosti ulaganja, odnosno da je 130 zemalja u boljoj poziciji i ima veću šansu da privuče pažnju ulagača, dok su u BiH rizici trenutno veći od potencijala.

“Svjesni vrlo kompleksne političke arhitekture BiH, mi ipak želimo ohrabriti najodgovornije u BiH da još odlučnije, brže, ambicioznije posegnu za potrebnim ekonomskim i pravnim reformama. Ubjeđen sam da BiH ima veliki potencijal da postane atraktivna destinacija za strane investitore. Pogotovo mislim na one koji bi razvijali industrijski sektor, koji bi uvezli novi know-how, nove tehnologije, koji bi u svakoj sekundi svoga rada stvarali novu vrijednost, zapošljavali građane BiH, plaćali poreze i doprinose, te doprinijeli rastu i razvoju”, dodao je Muidža.

Prema njegovim riječima, da bi to bilo moguće pokrenuti, potrebna je ne samo deklarativna već konkretna i odlučna politička volja i koncenzus parlamentarnih stranaka.

“Milijarde dolara i eura kapitala danas cirkuliše svjetskim financijskim krvotokom u potrazi za atraktivnim destinacijama gdje bi se taj kapital dodatno oplodio. Pozitivni primjeri kompanija članica Vijeća – navode me na zaključak – da smo upravo mi – najbolji mogući poslovni ambasador Bosne i Hercegovine i svjetionici koji pokazuju put drugim potencijalnim ulagačima da je i u BiH I pored svih poteškoća moguće uspješno poslovati”, rekao je Muidža.

Izjavio je da su strani investitori prirodni saveznik vlasti i pouzdan partner opredjeljen da svojim aktivnostima, preporukama, savjetima, prijedlozima i otvorenim dijalogom sa vlastima iznađu najbolja zakonska efikasna rješenja.

“Naši su ciljevi da se kreira ambijent u kojem je se ostvaruje transparentno poslovanje, jasno uređena pravila igre jednaka za sve tržišne aktere, funkcionalna javna uprava, smanjenje administrativnih barijera i pojednostavljenje procedura – pogotovo pri izdavanju raznih dozvola, a naravno jednako važno i porezno rasterećenje praćeno poticajima za reinvestiranje dobiti, jer u tranzicijskim EU zemljama se od ukupnih investicijskih aktivnosti čak između 65 i 70 posto odnosi na reinvestiranje dobiti”, objasnio je predsjednik Vijeća investitora u BiH.

Kazao je da investitori predlažuemo inicijative od kojih će korist i dobrobit imati i država i kompanije i poduzetnici, kao i svi građani.

“Nudimo i predlažemo konkretne mjere, zakonska rješenja, želimo ohrabriti vlasti da odlučnije pokrenu reformske procese, da kreiramo predividivu i poticajnu poreznu politiku, da se otkoče barijere i prevelika birokratiziranja prilikom ishodovanja dozvola, a sve kako bi potaknuli priliv kapitala koji će se oploditi u povoljnom ambijentu i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i bolju budućnost građanima BiH”, zaključio je Muidža.

K.S.
ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close