Mreža laboratorija važan segment bezbjednosti hrane

Mreža laboratorija jedan je od veoma značajnih segmenata na kojem se zasniva sistem bezbjednosti hrane, te je neophodno da ona funkcioniše unutar sistema kontrole koji obezbjeđuje vršenje koordinisanih službenih kontrola, istaknuto je danas u Mostaru na radionici za članove Radne grupe za reviziju dokumenta o planu za laboratorije u BiH.

Iz Agencije za bezbjednost hrane BiH saopšteno je da će uspostavljanjem mreže laboratorija u BiH biti ispunjeni zahtjevi Evropske komisije i kreirani preduslovi za podršku jačanju kapaciteta laboratorija u BiH putem projekata i programa EU.

Agencija će u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta nastaviti započete aktivnosti na jačanju kapaciteta laboratorija i uspostavljanju mreže laboratorija u BiH.

Prvog dana dvodnevne radionice, na kojoj učestvuju predstavnici Agencije, nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta, eksperti iz Litvanije prezentovali su mrežu laboratorija u toj zemlji, laboratorijsku saradnju, te obaveze i ulogu referentnih laboratorija na nacionalnom nivou i nivou EU. Predstavnici Agencije za bezbjednost hrane BiH prezentovali su trenutno stanje laboratorija za kontrolu hrane u BiH i dosadašnje aktivnosti Radne grupe.

Cilj tih aktivnosti jeste definisanje neophodnih laboratorijskih kapaciteta za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje, navodi se u saopštenju. S ciljem realizacije aktivnosti Šestog akcionog plana za uspostavljanje horizontalnog okvira službenih kontrola hrane i hrane za životinje Agencija za bezbjednost hrane BiH je, uz podršku Generalnog direktorata za proširenje Evropske zajednice, koristeći instrument Taieks, od 6. do 11. maja u Mostaru organizovala Ekspertsku misiju za pripremu strategije laboratorija za testiranje uzoraka uzetih u svrhu službenih kontrola hrane i hrane za životinje.

U saradnji sa Direktoratom EU angažovani su eksperti iz Instituta za procjenu rizika u oblasti hrane i veterinarstva Litvanije.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close