Mobing najčešći oblik diskriminacije u BiH

Mobing, kao poseban oblik diskriminacije na radnom mjestu, te žalbe na diskriminaciju na osnovu nacionalnog ili socijalnog porijekla, etničke pripadnosti, društvenog položaja i spola, te na osnovu obrazovanja, najčešći su razlozi zbog kojih su se građani javljali instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

U 2013. godini u Odjelu za eliminaciju svih oblika diskriminacije registrovano je ukupno 198 žalbi.

Iako je smanjen broj žalbi za 23 posto u odnosu na 2012. godinu, po procjenama ombudsmena, ovaj podatak ne znači da je došlo do smanjenja diskriminacije.

Smatraju da i dalje postoje neprijavljeni slučajevi zbog generalnog nepovjerenja u institucije, kao i zbog straha od eventualnih negativnih posljedica po lični status žrtava.

U godišnjem izvještaju Ombudsmena o pojavama diskriminacije u BiH, koji će 1. jula razmatrati i parlament RS-a, konstatuje se i da se povećava broj žalbi na mobing, a smanjuje broj žalbi na etničku i nacionalnu diskriminaciju.

I kod Institucije Ombudsmena registrovano je više predmeta u vezi s problemom obrazovanja djece povratnika u Vrbanjcima, Pobuđu i Konjević-Polju, a upućen je poziv da nadležna ministarstva obrazovanja, u skladu sa svojim zakonima utvrđenim ovlaštenjima, te u međusobnoj koordinaciji, odmah pronađu adekvatna privremena rješenja u tekućoj školskoj 2013./2014. godini kojima će se eliminisati pojave kojima se krše prava djece, a potom pristupiti i iznalaženju trajnih rješenja za sva sporna pitanja, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje nastave i ostvarivanje prava djece na obrazovanje.

Ombudsmeni su donijeli i odluku o izradi specijalnog izvještaja o pravu djece na obrazovanje u Bosni i Hercegovini, jer napretka u dogovoru po ovom pitanju nije bilo.

Lani je u ovoj instituciji od 198 zaprimljenih žalbi riješeno 106, dok su u radu iz 2013. godine ostala još 92 predmeta.

Iz 2011. i 2012. godine preneseno je 209 žalbi, a po pomenutim predmetima se tokom 2013. postupalo.

U radu pred Institucijom ombudsmena, u Odjelu za eliminaciju svih oblika diskriminacije, ostalo je 70 predmeta.

Nepoštovanje preporuka ombudsmena u vezi s povredama Zakona o zabrani diskriminacije povlači prekršajnu odgovornost fizičkih i pravnih osoba, novčane kazne do 10.000 KM, mjere zabrane obavljanja djelatnosti i druge sankcije predviđene Zakonom.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close