MLADI ZA EVROPSKU BUDUĆNOST

INICIJATIVA EVROPSKOG PARLAMENTA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

Da su mladi ljudi najpozitivniji primjer aktivizma u Bosni i Hercegovini pokazuje nedavno pokrenuta inicijativa za osnivanjem Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini. Inicijativa koja uključuje
40000 mladih ljudi iz cijele Evrope sa preko 5000 aktivnih članova u Bosni i Hercegovini će već od aprila imati i svoje prve aktivnosti.

Osnovan davne 1987. godine u Francuskoj kao školski projekat grupe mladih entuzijasta Evropski parlament mladih izrastao je u evropski prepoznatu nestranačku i neprofitabilnu edukativnu platformu sa 38 nacionalnih komiteta. Jedan od primarnih ciljeva ove platforme jeste podizanje svijesti o evropskim pitanjima kao i motivacija mladih da postanu aktivni građani uključeni u evropska pitanja i aktuelne teme vezane za EU i njene institucije. Baziran je na volonterskoj aktivnosti mladih ljudi iz cijele Evrope, i kao takav, predstavlja savršenu simbiozu različitosti, kreativnosti i pokretačke energije.

Evropski  parlament  mladih  dodatno  osposobljava  učenike  za  neposredno  doživljava nje  različitih perspektiva mladih u Evropi te im omogućuje da istraže evropsku i globalnu dimenziju savremenih
političkih pitanja.  Prednost ovakvog modela jeste što mladi uče o temi, iznose svoje mišljenje, diskutuju sa  svojim  vršnjacima  i  u  konačnici  vode   raspravu  i  prave  dogovor,  rezultirajući  razvojem  aktivnog
demokratskog društva. Interkulturalni dijalog i različitosti su u prvom planu ove platforme, i na taj način maksimalno  utiču  na  razvoj  individualne  ličnosti  svakog  učesnika.  Zahvaljujući  svojim  aktivnostima
Evropski parlament  mladih omogućuje sticanje dugoročnih sposobnosti, poput timskog rada, javnog nastupa, multitaskinga, stranih jezika i ugodnog međunarodnog okruženja.

Prve aktivnosti se mogu očekivati već u aprilu u vidu edukacija kroz srednje škole, regrutacije budućih političkih lidera Bosne i Hercegovine, kao i nacionalnoj sesiji tokom 2014. godine koja će okupiti veliki
broj  srednjoškolaca  iz  cijele  države  s  ciljem  što  bolje  edukacije  budućih  bosanskohercegovačkih političkih snaga.

Aktivnosti Evropskog parlametna mladih možete pratiti preko zvanične web stranice: http://eyp.ba ili
FB stranice: http://facebook.com/eypbh.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close