Mirza Ganić, poslaničke aktivnosti – 44. Sjednica Skupštine ZDK

Mirza Ganić je postavio dva poslanička pitanja

Na 44. Sjednici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona koja je održana 25.09.2013. godine, Mirza Ganić je postavio dva poslanička pitanja, i to:

1. Ministarstvu za unutrašnje poslove

”Koliki je broj obrađenih predmeta i izdatih ličnih dokumentata u odjelu za
adminsitraciju pri policijskim upravama u Kaknju, Visokom, Brezi i Varešu? Također, u okviru ovog pitanja želim da mi se da i informacija o broju izvršilaca (uposlenika) koji direktno uslužuju građane u pomenutim općinama, kao i površinu korisničkog prostora u šalter salama za usluživanje?

Razlog za ovo pitanje dolazi iz činjenice da je šalter sala u Općini Visoko bukvalno neupotrebljiva u odnosu na druge općine kako sa aspekta površine korisnog prostora, tako i sa aspekta broja izvršilaca, što pravi velike gužve i povećava nezadovoljstvo građana.

U Visokom građani plaćaju administrativne usluge i zaslužuju pažnju, pa me shodno uređenosti prostora i broja izvršilaca interesuje omjer količine posla u susjednim općinama.

Odgovor mi je neophodan kako bih mogao pokrenuti dalje incijative koje tretiraju ovu oblast.”

2. Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

”Da li je Ministarstvo obustavilo ili pak ukinulo poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu, ako jeste po kom zaključku i zašto?

Ako nije zašto do danas nemamo raspisane programe za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji?

Ranije sam tražio informaciju o poticajima za plasteničku proizvodnju, gdje još nikad nisam dobio odgovor.”

Diskusija u okviru rasprave o strategiji sporta;

Školska sportska društva su  prostor za djelovanje u pravcu stvaranja budućih sportista

U okviru treće tačke dnevnog reda na 44. Sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog
kantona koja je noslila naziv ”Prijedlog strategije razvoja sporta na području Zeničkodobojskog kantona za period 2013-2017 godina” poslanik Mirza Ganić je uzeo učešće u diskusiji, gdje je između ostalog istakao:

”Uvažavajući činjenicu da je svaki dokument koji želi unaprijediti neku oblast bolji od onog kojeg nemamo, tako i ova strategija je dobra, jer bolje nemamo.

Poznavajući činjenicu koju su iznijele kolege u prezentaciji startegije da u posljednjim godinama sredstva za sport u budžetu kantona se kontinuirano smanjuju. Možemo sada reći da više nije problem smanjivanja tih sredstava, već njihova realizacija, jer je poznato da imamo vrlo malu realizaciju planiranih sredstava.

Analizirajući strategiju i poznavajući navedeno možemo slobodno zaključiti da nema prevelikih očekivanja i da neće biti značajnih rezultata.

Obzirom da nisam sportista, kao moj stariji kolega gosp. Harun Drljević koji je izlagao prije mene, ja sam se konsultovao sa svojim kolegama koji se razumiju u ovu problematiku i koji su me zamolili da provjerim zašto je u stategiji dato vrlo malo prostora školskom sportu.
Ja ću svoje izlaganje usmjeriti na školski sport, a kako biste razumjeli ono što želim reći, odnosno pitati učesnike u izradi ovog dokumenta, te predložiti određena rješenja koja mogu unaprijediti ovu oblast želim da Vas podsjetim na određeni sadržaj iz predložene strategije:

Na strani 25 stoji, citiram:  ”Jasno je da se školske sportske sekcije ne mogu
predstavljati kao školski sport, jer je izuzetno mali broj učenika uključen u rad sekcije. Pored toga, 45 minuta tjelesne aktivnosti sedmično ne može se nazvati niti rekreacijom, a kamoli školskim sportom.”

Na strani 26 stoji: citiram:  ”Školski sport podrazumjeva mnogo više aktivnosti nego što je to slučaj danas. Upitno je može li se uopšte govoriti o školskom sportu.”

Kada znamo navedeno onda je sasvim jasno da je strategija detektovala veliki
problem, ali u akcionom planu nisu značajno definsane aktivnosti koje mogu unapriejditi ovu oblast.

Nameće mi se da postavim upit da li su kreatori razmišljali o osnivanju školskih
sportskih društava, da li je formalno pravno po našim zakonskim propisima moguće školski sport obogatiti ovom aktivnošću.

Formiranjem školskih sportskih društava u školama dolazimo u situaciju da nudimo alaternativu i uključujemo značajan broj mladih, a s druge strane mogu se iznaći značajna finasnijska sredstva od Svjetske federacije školskog sporta.  Ovim bismo olakšali budžetu, a imali rješenje u finansiranju.

Ono što je važno istaknuti , a praska je u svijetu pokazala da je školski sport
fundament sporta i kvalitetan rasadnik kadra. Sportska društva su prostor za djelovanje u pravcu stvaranja budućih sportista.

Molim Vas da rasmislite o ovom prijedlogu, te da mi pokušate pojasnite da li je
moguće ugraditi prijedlog u strategiju?

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close