Dogovoreni principi o presudi “Sejdić – Finci”, nema podjele FBiH

Stranka demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske stranke (HDZ) BiH približili su značajno stavove kada je u pitanju implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Na današnjem sastanku u Sarajevu, delegacije dviju stranaka procijenile su da je realnije razmatrati direktni izbor članova Predsjedništva BiH, s tim da Federacija BiH bude jedna jedinstvena izborna jedinica. Takođe, predlaže se jedinstvena lista svih kandidata za članove Predsjedništva sa čitavog područja FBiH.

“Moramo pronaći mehanizam koji će garantovati da jedan narod neće birati drugom člana Predsjedništva BiH. Vjerovatno će se to moći postići kroz dva područja koja će biti definisana. Dakle, područja treba da budu otprilike jednake veličine i multietnična. Treba omogućiti da građani iz jednog područja izaberu člana Predsjedništva BiH, a građani drugog područja drugog člana Predsjedništva BiH”, pojasnio je novinarima nakon sastanka zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović.

Kako je kazao, oba člana Predsjedništva BiH mogla bi dolaziti iz istog područja, ali bi kod prebrojavanja glasova bilo referentno iz kojih su od tih područja dobili podršku, odnosno područja bi morala biti nacionalno izbalansirana.
Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović podcrtao je da je na današnjem sastanku napravljen veliki iskorak ka rješenju presude “Sejdić – Finci”, odnosno izmjenama Ustava BiH.

Napomenuo je da će u narednim danima biti potrebno da se riješe određena pitanja kako bi se ove dvije stranke konačno usaglasile sa jedinstvenim prijedlogom.

“Ono što dogovorimo o izboru članova Predsjedništva BiH treba da bude ustavna kategorija. Ključni problem je da jedan narod drugom narodu ne bira člana  Predsjedništva BiH”, rekao je Čović, naglasivši da dogovori ne vode nikakvoj podjeli BiH.

“Dakle, nema primisli o tome. Osnovna ideja je Federacija BiH kao jedna izborna jedinica. Tražimo rješenje koje treba da dovede do toga da BiH konačno bude normalna država”, poručio je Čović.

Implementacija presude, kako je naveo, zahtjeva intervencije i u Domu naroda za što je potrebno raditi intervencije na Ustav BiH i Ustav FBiH i kao i na Izborni zakon BiH, ali sada uz mnogo optimizma može se razgovarati o tome kako bi se poslala pozitivna slika na sastanku u Bruxellesu 1. oktobra.

Najavljeno je i da bi u ponedjeljak mogao biti organiziran sastanak s predstavnicima ostalih stranaka kako bi se razgovaralo o ovom modelu.

Govoreći o dva kantona Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski, gdje Bošnjaci i Hrvati imaju gotovo isti broj stanovnika, Izetbegović je kazao da su se dogovorili da obje vlade broje od devet do deset članova i bile bi birane dvotrećinskom većinom skupština na prijedlog natpolovične većine klubova naroda.

Čović je potvrdio da je ovo pitanje u visokoj saglasnosti stranaka i neće trebati još mnogo vremena da se napravi model koji će se brzo naći u skupštinama oba kantona, a koji bi vrijedio za naredni izborni ciklus.

Tokom sastanka, bilo je riječi i o Brčko Distrikt BiH. Dvije stranke predložit će izmjene Statuta Brčko Distrikta koje će osigurati etničku rotaciju na funkciji gradonačelnika nakon svakih općih izbora.

Izetbegović i Čović razgovarali su i o nepokretnoj vojnoj imovini, te su zaključili da u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH je potrebno donijeti zakon na nivou BiH kojim će se cjelovito urediti oblast državne imovine kako one koja odražava državnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH tako i one imovine koja služi raznim nivoima vlasti imajući u vidu unutrašnju strukturu BiH.

“Radi potrebe deblokade puta BiH ka NATO-u dogovorili smo se da podržimo aktuelni prijedlog o nepokretnoj vojnoj imovini koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, a ukoliko taj zakon ne bude usvojen insistirat će se na hitnom knjiženju perspektivne nepokretne imovine na državu BiH u skladu sa sporazumom o sukcesiji, odlukom Ustavnog suda BiH i pojedinačnim presudama Suda BiH”, pojasnio je Izetbegović.

Izetbegović i Čović pozvali su građana da izađu na predstojeći popis stanovništva u oktobru, a Izetbegović je pozvao raseljene osobe u BiH i izvan BiH da u toku prvih 15 dana oktobra dođu na svoja prijeratna prebivališta i učestvuju u popis.

N.Š.

(Vijesti.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close