Mirza Ganić: ”Ne pada snijeg da prekrije brijeg već da svaka zvijer ostavi trag”

Na  39. Sjednici Skupštine Ze-Do kantona , održanoj 17.06.2013 godine u okviru predviđene tačke dnevnog reda ”Prijedlog Odluke o razrješenju Firketa Plevljaka, premijera Zeničko-dobojskog kantona ” Mirza Ganić, visočki poslanik uzeo je učešće u raspravi. U svom izlaganju, a koje može imati naslov ”Ne pada snijeg da prekrije brijeg već da svaka zvijer ostavi trag” između ostalog je istakao:

Još uvijek sam  više vijećnik, nego poslanik, pa mi je potrebno malo vremena da počnem koristiti Vaš riječnik, te da govorim na Vašem nivou! Obzirom na navedeno bit ću u izlaganju malo prostiji, kako bi građani lakše razumjeli nastalu situaciju.
S tim u vezi svoje izlaganje ću početi sa jednom pričom, malo prostijom ali razumljivom.
”Jednom našem dedi se razbolila krava i on nije želio ići pravom veterinaru, već nadri doktoru. Nadri doktor mu je rekao da uzme dvije kante vode, i jednu kantu stavi kravi na prvu, a drugu kantu na zadnju nogu. Dedo je to pokušao i drugi dan došao nadri doktoru i reče: „ Doktore kravi je još teže!
“ Nadir doktor reče: „Uzmi sada dvije kante vode, jednu kantu stavi na prvu, drugu kantu na zadnju suprotnu nogu.“ Dedo je i to pokušao i sutradan opet došao nadri doktoru i reče: „Doktore kravi je još teže!“ Nadri doktor ponovo reče uzmi dvije kante vode i sada stavi na obe prve noge  po jednu kantu vode“. Dedo je sve uradio kako mu je doktor rekao. Četvrti dan dedo je došao nadir doktoru, koji ga upita: „ Kako je krava?“ Dedo tužan reče: „ krava je umrla“,  a nadri doktor će na to: „ E, ŠTETA IMAO SAM JOŠ KOMBINACIJA!!!”

Obzirom da smo svi pismeni ljudi, svima je jasno ko je ovaj nadri doktor u našoj priči. Postavlja se pitanje koliko SDP ima još kombinacija, a da Kanton ne izdahne!?
Prva činjenica, SDP je izborni pobjednik koji je kombinacije počeo praviti, prvo sa SDA ( odjednom zarad drugih interesa smjenjuju SDA ministre, ne zato što ne rade, već što se ne uklapaju u njihovu viziju ili kombinaciju), zatim sa SBB – om  (imamo njihovo saopćenje gdje njihovi ministri izlaze iz vlade u smislu da nedovoljno participiraju u vlasti) i evo danas smjenjuju svog Premijera koji treba da bude glavni krivac za njihov ne rad i ovakvo stanje.

Uvažavajući ovu priču pametnom je i išaret dosta.

Vlast se nalazi u bezidejnom i zbunjenom stanju, a kao dokaz toj tvrdnji navodim sljedeće argumente, naravno iza kojih stojim:

– Imamo u 2012 godini dug od cca 16 miliona konvertibilnih maraka,
– Od januara do danas imamo veću potrošnju javnih prihoda u odnosu na priliv sredstava,
– Nemamo dobar privredni ambijent,
– Nemamo zapošljavanja,
– Ministri nemaju između sebe dobru koordinaciju,
– Imamo anarhiju, ne transparentnost u gotovo svim oblastima,
– Imamo mnogo problema, lahko rješivih, kao i onih koji se ne žele rješiti,
– Imamo najviše v.d. direktora u školama, kao primjer navest ću Osnovnu školu Mula Mustafa Bašeskija, gdje školski odbor dva puta bira gosp. Fuada Lepića, ali vlada ne želi dati  saglasnost,
– Imamo Strategije, Odluke, Zakone koji su usvojeni da ih imamo, a ne da ih koristimo
– Imamo realizaciju strategija ravnu nuli, a primjer je Strategija za mlade
– Imamo mnoštvo obećanja u ekspozeu, a iz dana u dan ekspoze postaje gomila nerealizovanih obećanja
– Imamo balkansku sramotu, o kojoj sam ranije govorio
– Nemamo kapitalnih ulaganja u infrastrukturu  (kao građanin općine Visoko, zbog ovakve politike oštečen sam za tri miliona konvertibilnih maraka. Svake godine općina Visoko na ime kapitalnih ulaganja dobijala cca milon maraka, evo treća godina tih sredstava nema).

Kad sve ovo znamo, postavljam pitanje da li će smjena, odnosno personalno rješenje ovo popraviti?!

NEĆE, STVAR JE U POLITICI!!!

Ovo je neosporna činjenica i svi je moramo prihvatiti!

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close