Ministarstvo finansija FBiH neodogovorno prema budžetu

Kancelarija za reviziju institucija Federacije BiH /FBiH/ utvrdila je da federalno Ministarstvo finansija, kršeći niz zakona u 2012. godini, nije obavljalo adekvatnu kontrolu javnih sredstava deponovanih kod komercijalnih banaka.
Prema revizorskom izvještaju za prošlu godinu proizilazi da je stotine miliona maraka budžetskih sredstava, za čije je upravljanje odgovorno Ministarstvo finansija sa ministrom Antom Krajinom na čelu, praktično bilo bez ikakvog nadzora.

Revizija je utvrdila i kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH, piše “Dnevni avaz”.

Iako su istekli, na ranije potpisane ugovore s dijelom poslovnih banaka nisu potpisani aneksi ugovora za produženje roka trajanja, a nisu potpisani ni novi ugovori kojima bi se regulisali međusobna prava i obaveze, odnosno plaćanje kontrola obračuna i bankarskih usluga, navodi se u revizorskom izvještaju.

Dodaje se da se, s obzirom da nije vršena adekvatna kontrola obračuna i plaćanja bankarskih usluga, ne može potvrditi ni iskazani iznos izdataka po navedenom osnovu.

Ministarstvo finansija FBiH nije ispoštovalo ni Zakon o budžetima ni Zakon o trezoru FBiH prilikom sačinjavanja planova ogromnih novčanih tokova koji predstavljaju osnov za izvršenje federalnog budžeta.

Revizori su zapanjeni i zbog činjenice da to ministarstvo nije adekvatno planiralo ni likvidnost budžeta za prošlu godinu.

On su podvukli da resorno ministarstvo nije knjigovodstveno evidentiralo neizmirene dospjele kamate emitovanih obveznica za ratna potraživanja u iznosu od 489.679 KM. Takođe, sredstva u iznosu od 5.021.232 KM, uplaćena po osnovu Uredbe o šumama, nisu evidentirana u Glavnoj knjizi trezora, niti su prenesena na poseban transakcioni račun.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close