“33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU”

Povodom Dana nezavisnosti Republike BiH – 1. marta, u izdavaštvu kuće “Biljeg” i Udruženja “Domovina”, izašla je knjiga “33.055 ZA DRŽAVU suverenu nezavisnu BOSNU I HERCEGOVINU”, čiji su priređivači: Hasib Mušinbegović, Đevad Mešan i Rasim Dupljak.

Ovo je monografija 33.055 smrtno stradalih pripadnika Armije RBiH u OOR “92-“95.
O svakom heroju dati su podaci: prezime, ime oca, ime, JMBG, općina rođenja, općina stanovanja, datum smrti, općina u kojoj se vodi u vojnoj evidenciji odjela odbrane.

Cijena knjige je 50,00 KM + poštarina
Narudžba se može izvršiti na broj: +387 61 133 923

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close