Ministar Špirić razgovarao sa predstavnicima Komiteta Vijeća Europe – Moneyval

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora dr. Nikola Špirić razgovarao je jučer sa predstavnicima Komiteta eksperata Vijeća Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – Moneyval.

Direktor Direkcije za informaciono društvo i akciju protiv kriminala i šef Izaslanstva Monayvala Jan Kleijssen, naglasio je u razgovoru sa ministrom Špirićem da BiH ozbiljno kasni sa usklađivanjem svoga zakonodavstva sa dokumentima Monayvala.

On je naglasio da BiH ima obvezu da usvoji Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorističkih aktivnosti, kao i dopune Kaznenog zakona BiH koje su odbijene u Parlamentarnoj skupštini BiH u studenom prošle godine.

Kleijssen je upozorio da, ukoliko ova zakonska rješenja ne budu usvojena, prijeti opasnost da se BiH suoči sa ozbiljnim posljedicama u Vijeću Europe jer će biti stavljena na takozvanu sivu listu, čime se upućuje poruka i potencijalnim investitorima da je BiH država u kojoj postoji visok rizik pranja novca i terorističkih aktivnosti.

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH kazao je predstavnicima Monayvala da je europski put i preuzimanje europskih standarda u domaćem zakonodavstvu od značaja za sve razine vlasti u BiH, te da zbog toga svi i trebaju biti uključeni u ovaj proces kako bi se došlo do najboljeg rješenja.

Ministar Špirić naglasio je da nije kasno da se problem riješi dijalogom unutar BiH, između svih nivoa vlasti koji su uključeni u ovu oblast, te pozvao sve aktere kako bi se pronašlo najbolje rješenje prihvatljivo za sve u BiH, ali i Komitet Monayval koji propisuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i terorističkih aktivnosti.

Ministar Špirić osvrnuo se i na koordinirajuću ulogu Ministarstva financija i trezora BiH u postupku uspostave kontrole prijenosa novca preko granice, gdje nadležnost ima Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH što je, također, jedna od preporuka Monayvala.
Naglasio je da u ovom procesu treba poboljšati suradnju između UNO, entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta.

U izaslanstvo Monayvala bili su predsjedavajući Monayval komiteta Anton Bartolo i član John Ringguth.

www.magazinplus.eu – Ministarstvo financija i trezora BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close