PolitikaZDK

Ministar Nikolić uime Vlade ZDK potpisao Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

MINISTARNIKOLIĆ UIME VLADE ZDK POTPISAO KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE INAMJEŠTENIKE

Ovlašteni predstavnici Vlade Federacije BiH, kantonalnih vlada iSamostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH potpisali sudanas u Sarajevu Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe,sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika u FBiH. Ovo jetreći kolektivni ugovor koji je potpisao sadašnji saziv Vlade FBiH, a kojim suregulirana prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika na nivoufederalne, kantonalnih i općinskih administracija.

Vlada Federacije BiH je nakon dvomjesečnih pregovora, zajedno s vladamaSarajevskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog,Bosanskopodrinjskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona, dala saglasnost zapotpisivanje ovog ugovora.

Uime Vlade Zeničko-dobojskog kantona ugovor je potpisao ministar zapravosuđe i upravu Nebojša Nikolić, a prisustvovao je i ministar finansijaJosip Lovrić. Ministar Nikolić je, ispred Vlade i u svojelično ime, izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja kolektivnog ugovora kojim sereguliraju prava državnih službenika i namještenika u organima ZDK-a.

“Najbolja rješenja su ona koja su plod dogovora, a pogotovo ona kojaomogućuju kvalitetniji rad organa uprave i zadovoljstvo građana te koja zakonačni rezultat isključuju utuženja po pravima radnika”, kazao jeministar Nikolić, navodeći da su saglasnost kantonalnoj Vladi da učestvuje upregovorima i na kraju potpiše ugovor dale sve općine u Zeničko-dobojskomkantonu, izuzev općine Tešanj te gradova Visoko i Zenica.

“Pravo svake lokalne zajednice je da se opredijeli na koji način ćeostvariti socijalni dijalog. Onima koji su ukazali povjerenje Vladi da to radeu njihovo ime se zahvaljujemo, a za one koji to ne žele ostajemo naraspolaganju ukoliko promijene odluku”, kazao je Nikolić.

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close