Minela Ahmić, vijećnik OV Visoko

Minela Ahmić, rođena 26. augusta 1991. godine u Visokom gdje i trenutno živi.
Student treće godine Međunarodnih i javnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. U okviru obrazovanja završila Turski koledž, također u Sarajevu i uspješno maturirala 2006. godine.
Tečno govori Engleski (u srednjoj školi i na univerzitetu slušana predavanja na stranom jeziku), Turski i Španski jezik. U periodu od septembra 2006. godine do maja 2010. godine pohađala koledž u Sarajevu. Od Septembra 2010. godine, pa do danas, je redovan student na već pomenutom univerzitetu i očekivana godina diplomiranja Međunarodnih i javnih odnosa u junu 2014. godine. U okviru obrazovanja potrebno je navesti neke od predmeta koji su položeni sa ocjenom 10 (A), a to su Osnove međunarodnih odnosa, Analiza vanjske politike, Uvod u menađment, Uvod u ekonomiju, Društvena teorija, Političke nauke.
U okviru društvenih i osobnih vještina koje posjeduje treba istaći da je kreativna, spremna na timski rad, uporna i jako ambiciozna, pozitivna i odgovorna osoba. Na polju organizacionih radova istiće se kao jako sposobna osoba za sve vrste projekata i to je dokazano u istraživačkim radovima poput dokumentarnog filma ‘Korporacije’ zajedno sa radovima Max Webera u aprilu 2011. godine. Zatim sproveden je istraživački rad i analiza menađmenta i administracije u BBI banci u Sarajevu, januar 2011. godine. Također, ove godine u maju, zajedno sa kolegama sa univerziteta sprovedena je humanitarna akcija na temu ‘Od filma do osmjeha’ gdje je prikazn film na Internacionalnom univerzitetu i prodajom karata skupljena je određena suma novca i time financijski podržana siromašna porodica u Sarajevu.
5. aprila ove godine učestvuje na Političko-kulturnom simpoziju koji je održan na Internacionalnom univerzitetu u saradnji sa Ankara univerzitetom.
U okviru poznavanja rada na računaru potrebno je istaknuti da su pohađani ćasovi informatike u periodu od 2006. do 2010. godine i postignuta diploma Bosna Sema obrazovnih institucija u programu Word, Excel, Powerpoint, C++, Access.
Posjeduje vozačku dozvolu kategorije B, B1 i BE. U okviru ostalih značajnih postignuća navodi se uspjeh na kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika koji je održan u junu 2009. godine, gdje je postignuto drugo mjesto, zatim takmičenje iz odbojke gdje je zajedno sa timom osvojeno prvo mjesto, također na kantonalnom takmičenju. Također, potrebno je navesti diplomu iz engleskog i turskog jezika od strane Bosna Sema institucija u junu 2010.godine.
Od 28. juna do 29. jula ove godine učestvuje na praksi održanoj u Turskoj, gradu Eskisehiru, gdje je predstavljena Bosna i Hercegovina i cilj prakse je bio omogućiti mladima da budu mali ambasadori svoje države u stranoj.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close