Mektić: Smanjiti zloupotrebu registrovanja stranih firmi u BiH

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u proteklim mjesecima je radila, a i dalje vrši provjere firmi, koje su osnivali vlasnici da bi osigurali osnovu za boravak u BiH.

(Fena)

Tim povodom u intervjuu za Agenciju FENA Dragan Mektić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH, govori o problemu postojanja fiktivnih firmi u BiH, kružnim migracijama, te koliko se ove godine povećao broj ilegalnih migranata i prijava/odjava boravišta stranih državljana u našoj zemlji.

Putem fiktivnih firmi na određeni način stiču se, kaže Mektić, preduvjeti za ostvarivanje drugih prava, koje ne bi mogli ostvarivati kao fizičke osobe, koje dođu u BiH.

– Imamo prilično liberalan i jednostavan način što se tiče formiranja stranih firmi pri čemu je dovoljan osnivački ulog od samo 2.000 KM. To nije problem onima koji žele da u BiH steknu određena prava. Oni putem registracije kompanija kupuju i uknjižavaju imovinu, dok se u stvarnosti vidi da te firme ne rade svoj posao i da za godinu dana nemaju nikakve transakcije, što govori da je riječ o fiktivnim firmama -kazao je Mektić.

Takvih firmi, dodao je, ima više stotina u BiH, od kojih su mnoge registrovane na nepostojećim adresama kao naprimjer „Magistralni put bb“.

– Na jednoj adresi na kojoj postoji hotel ima 10 -15 registrovanih firmi, koje su zloupotrebljavale sve što se zloupotrijebiti može – ističe Mektić.

Iz razloga što ne može dozvoliti da na takav način neko dolazi do nekretnina u BiH, Mektić navodi da Služba za poslove sa strancima BiH provodi aktivnosti da bi se smanjila zloupotreba registrovanja stranih firmi u BiH.

Naglašava da je obaveza svih nadležnih, prije svega, finansijskih i poreznih institucija da preduzmu sve da se smanji broj, odnosno eliminišu fiktivne firme u našoj zemlji.

 – Dešava se da deset osoba da po 200 KM i na taj način dođu do 2.000 KM, teformiraju zajedničku kompaniju. Zatim se utvrdi da ta firma nikada ništa nije radila, dok se na drugoj strani vidi da su ti ljudi u BiH kupili nekretnine – objašnjava.

Na području BiH u prvoj polovini 2014. godine  je izvršeno 218.333 prijava/odjavaboravišta stranih  državljana, što je uvećanje od 50 posto u odnosu na isti izvještajni period 2013. godine, kada je  izvršeno 145.991 prijava/odjava boravišta ili uvećanje od 84 posto u odnosu na isti izvještajni period 2012., kada je  izvršeno 118.378 prijava/odjava boravišta stranih državljana.

– Prije dvije godine državljana Kuvajta koji uživaju bezvizni režim pri ulasku i boravku do 90 dana u BiH bilo je oko 1.000, prošle godine oko 8.000, a ove godine se procjenjuje da će broj Kuvajćana koji će boraviti u BiH do kraja godine biti oko 20.000 – istakao je direktor Službe za poslove sa strancima BiH.

Odgovarajući na pitanje koliki je broj ovogodišnjih stranih državljana kojima je gostoprimstvo u BiH otkazano, kazao je da je u prvih šest mjeseci 2014. Služba otkazala gostoprimstvo u BiH za 502 strana državljanina, od čega ih je s bh. teritorije protjerano njih 166.

Također, rješavajući po zahtjevima za odobrenje – produženje privremenog boravka u prvih šest mjeseci privremeni boravak odobren je u 2.105 slučaja i produžen u 2.385, što iznosi 4.490 odobrena – produžena privremena boravka, a što je uvećanje od 28,83 posto u odnosu na prvu polovinu 2013., kada su odobrena 3.485 privremena boravka.

U istom periodu, Služba je odobrila 346 zahtjeva za stalni boravak što pokazuje na blagi trend rasta od 4,53 posto. Donesena su i 184 rješenja o odbijanju zahtjeva zaodobrenje – produženje  privremenog boravka, što je za 18,94 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu predviđeno je da Služba daje saglasnost za izdavanje viza za dugoročni boravak – viza tipa D, isključivo na osnovu koje stranci mogu podnijeti zahtjev za odobrenje boravka u BiH.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u prvih šest mjeseci 2014.  Službi radi davanja saglasnosti uz potrebnu dokumentaciju dostavilo, kaže Mektić, 555 zahtjeva za izdavanje viza tipa D koje su zaprimila DKP-a BiH u svijetu.

To je uvećanje od 104,80 posto u odnosu na isti izvještajni period 2013., kada je dostavljen 271 zahtjev.

– Razlog uvećanja dostavljenih saglasnosti za izdavanje vize tipa D u odnosu na prvih šest mjeseci 2013. jeste dolazak državljana Kine radi izgradnje Termoelektrane Stanari te dolazak državljana Ruske Federacije radi izvođenja radova po ugovoru o dugoročnoj poslovnoj i tehničkoj saradnji od značaja za BiH- navodi Mektić.

U prvih šest mjeseci ove godine u BiH otkrivena su 803 ilegalna migranta što je uvećanje za 28,6 posto u odnosu na isti period prošle godine kada ih je otkriveno 573.

– Ilegalne migracije u BiH vezane su za afroazijski region i region centralne Afrike, te najviše problema imamo s ilegalnim migrantima iz ovih područja, koja su zahvaćena raznim sukobima. Ovi migranti koriste BiH kao tranzitnu zemlju, s obzirom na to da nije interesantna kao krajnja destinacija – istakao je Mektić.

Dok se prva komunikacija razvije sa zemljama njihovog porijekla ističe da prođe više od šest mjeseci. Tako je u prvoj polovini 2014. godine u Imigracioni centar smješten 121 strani državljanin.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close