Mladi visočki novinari učestvovali na seminaru World Visiona

U okviru projekta “Odgovor na rodno zasnovano nasilje” koji se implementira od strane World Vision od jula 2013. do septembra 2015. Održan je Seminar u Aquareumalu Fojnica u periodu od 03.-05. augusta. Seminar se odnosio na izvještavanje i prenos informacija koje su vezane za bilo kakav vid nasilja, u ovom slučaju je to rodno zasnovno nasilje. U ovaj dio projekta su bili uključeni  mediji iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Općinu Visoko su predstavljali mediji Radija-Televizije Visoko, tačnije emisija “Generacija dom” čija je predstavnica bila Jasmina Purišević, jedna od voditeljica tog omladinskog programa. Mjesto pored nje zauzima Faris Garib, urednik portala Magazin plus, i predsjednik udruženja “Damar omladine” Edin Islamović.

Na trodnevnom boravaku su razradivali teme o nasilju, zašto i zbog čega dolazi do nasilja u porodicama, školama, javnim ustnovama, isto tako dobili su smjernice kako ce da pišu/prenose događaje koji su izloženi bilo kojm vidu nasilja, i na koji način da pristupe tom prenošenju/izvještavanju.

Semianr 1

www.magazinplus.eu – Jasmina Purišević

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close