Lokalni izbori 2012. – Prihodi 45 političkih partija 13.653.311,51 KM

Prihodi 45 političkih partija (od ukupno 85) u Bosni i Hercegovini u periodu od maja do novembra iznosili su čak 13.653.311,51 KM, utvrdila je Služba za reviziju CIK-a BiH na osnovu postizbornih finansijskih izvještaja za lokalne izbore 2012.

Sa najviše sredstava u tom periodu raspolagao je SDP 2.521.659,64, potom SDA sa 2.406.446,11, SNSD 1.476.991,71, HDZBiH 1.253.926,80, te SDS 860.230,55 i SBB 807.088,63 KM. Stranka za BiH ostvarila je prihode u iznosu od 585.434,72, DNS 422.831,08, PDP 390.104,46, NSRB 371.728,25, HDZ 1990 361.350,34, Socijalistička partija (SP) 325.935,79 i DNZ 226.410,02 KM.

Iz budžeta svih nivoa vlasti (ukupno isplaćeno 10.233.045,77 KM) najviše je dobila SDA – 1.814.862,03, slijedi SDP sa 1.637.093,45, SNSD 1.215.999,74, te HDZBiH sa 909.939,68, SDS sa 693.804, SBB 576.939,11 i SBiH sa 518.321,12 KM.

Najviše sredstava od priloga pojedinaca (ukupan iznos 1.433.135,15 KM) dobila je SDA – 385.041,69, pa HDZBiH 222.673,28, SBB 166.522,16, SP 117.197,97 te DNS 74.000 KM.

Prihodi od poklona

Najviše sredstava od članarina (ukupno evidentiranih 810.169,33 KM) prikupio je SDP – 255.318,39, SNSD – 201.196,62, SDS – 134.593,55, Stranka penzionera – umirovljenika (SPU) BiH – 48.385,42 i SDA – 39.187,65 KM.

Kada su u pitanju prihodi na osnovu donacije firmi i kompanija (610.466,33 KM) najviše sredstava u vrijeme predizborne kampanje dobio je SDP – 161.000, SDA 135.250, te HDZBiH  58.460, SBB 41.050 i Nova socijalistička partija (NSP) 28.000 KM. U isto vrijeme od prihoda od imovine (evidentirano ukupno 437.210,39 KM) SDP je inkasirao čak 380.140,60, HDZBiH 28.115,07, SDA 15.595, SDS 9.320, te GDS 3.600 KM.

Veoma interesantna je činjenica da je dio stranaka prijavio čak i prihode od poklona i to u ukupnom iznosu od 78.940,48 KM. Tako taj iznos u šest mjeseci predizborne kampanje za Stranku za Evropsko Sarajevo (SES) iznosi čak 22.060,35 KM, Narodnu demokratsku stranku (NDS) 17.521 KM, Snagu ekonomskog pokreta u BiH 7.113,15 KM, Vizionarsko demokratsku stranku 5.280 KM, a PDP 5.605,40 KM.

Stranke su kao primitke navele i ostale prihode (ukupno 50.344,06 KM), ne navodeći o čemu se radi: SDA je dobila 17.509,74, SDP 14.551,19, SDS 12.050, NSRB 5.780,23, a HDZBiH 300 KM.

Interesantan je podatak da su političke partije iskazale čak 7.692.475,79 KM obaveza (zajmovi, lizing, dobavljači, obaveze prema zaposlenim) što predstavlja 36,04 posto ukupnog finansiranja – iz tuđih izvora.

Finansijski izvještaj pokazuje da je SBB najzaduženija stranka u BiH, koja ima ukupne dugove od 1.361.511 KM, a iza nje je NSRB sa dugom od 1.245.994,2 KM, te SDA sa 1.230.261,30 KM. Prezadužen je i SDP sa dugom od 829.041, PDP ima obaveze od 526.344, SDS 465.056, HDZBiH 414.859, a SNSD 238.603 KM.

Troškovi izborne kampanje

Služba za reviziju CIK-a utvrdila je i da je 45 stranaka koje su dostavile finansijske izvještaje u troškove izborne kampanje za lokalne izbore 2012. potrošilo čak 6.994.309,32 KM. U kampanju je najviše uložio SDP i to 1.103.136,25 KM, a slijedi SNSD – 1.092.387,20 (premašio dozvoljene troškove za 109.537,23 KM), SDS sa 788.368,46 (premašio limit za 15.444,51 KM), SBB koji je dao 741.823,57, te SDA sa utrošenih 627.989,99 KM. HDZBiH u kampanju lokalnih izbora uložio je 441.652,55, PDP 428.537,46, NSRB 377.838,01, DNS 234.125,58, SBiH 231.731,92, te HDZ 1990 170.761,28 KM. Na troškove štampanja plakata najviše je potrošio SDP – 465.195,83 (interesantno je da je za troškove plakatiranja utrošio 0 KM), SNSD 277.188,54 KM, SDA 148.897,82, PDP 99.395,66, a SBiH 79.775,32 KM.

Za troškove plakatiranja najviše je potrošio SBB – 321.689,89 KM (troškovi štampe koštali samo 9.563,17 KM), SNSD je utrošio za te namjene 246.188,54, SDS 236.193,97 KM, a HDZBiH 127.869,57, te PDP 86.503,94 KM. Na troškove štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja u javnim glasilima SDP je izdvojio 489.723,64, SDS 195.069,61, PDP 177.356,16 KM, DNS 99.801,66, SNSD 93.640,86, a SBB 91.657,21 KM. Najviše sredstava za organizaciju i održavanje skupova potrošio je SBB – 135.508,48, SDA 103.639,25, SDP 97.005,65, te SNSD 81.429,43 KM.

SBB je sa potrošenih 177.329,36 KM najviše potrošio i za troškove štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima. Za te namjene SDA je dala 151.788,21, PDP 40.948,85, DNS 32.134,75, a HDZBiH 29.151,30 KM. Interesantno je da je za ove namjene SNSD izdvojio 0 KM. Pod stavkom ostali troškovi propagande (ne navode se tačne aktivnosti) najviše je utrošio SNSD, čak 393.671,59 KM, NSRB 333.583,09 KM (ovo je najveća stavka stranke, a sve druge ne prelaze iznos veći od 25.000 KM), SDS 239.119,91, HDZBiH 110.640,35, te SDA 84.261,14 KM.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close