Labaratorijska ispitivanja kvalitete izvedenog asfaltiranja na području općine Visoko od 2014. godine

Općina Visoko je, za razliku od prethodnih godina, u realizaciji projekata u oblasti cestovne infrastrukture uvela praksu obaveznog kontrolnog ispitivanja kvaliteta izvedenog asfaltnog sloja.

Naime, od sada svaki ugovor koji Općina Visoko bude potpisivala u oblasti cestovne infrastrukture će sadržavati i ovu klauzulu kao jedan od sastavnih elemenata.

Ispitivanja koja će se vršiti u sklopu kontrole izvedenog asfaltnog sloja su :

  1.  Kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja “KERNOVANJEM”,

  2. Kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja “ISIJECANJEM”,

  3. Kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja “RASKOPOM U BANKINI”

Navedena ispitivanja će se vršiti u skladu sa “Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima”.

U prethodnom periodu Općina Visoko je na osnovu provedenog postupka odabrala najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao, a to je preduzeće “Putna laboratorija 1957” iz Sarajeva.

Sa navedenim preduzećem Općina Visoko je potpisala Ugovor za kontrolno ispitivanje kvalitete izvedenog asfaltnog sloja za 2014.godinu.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close