KŠCZ ZDK: NABAVKA HUMANITARNE POMOĆI

Na jutrošnjoj (20. 05. 2014.) i sinoćnjoj (19. 05. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona analizirano je stanje u najugroženijim općinama i selima te donijeto više naredbi upućenih općinskim štabovima civilne zaštite. S obzirom na to da je Općina Maglaj jedna od najugroženijih, upućena je naredba komandantu civilne zaštite Općine Maglaj da uspostavi upravljanje skladištima hrane i sistemom raspodjele, a slična naredba upućena je i svim ostalim općinama na području Kantona. Donijeta je i naredba o hitnoj mobilizaciji raspoloživih objekata s ciljem ostvarivanja zaštite i smještaja ljudi u socijalnoj potrebi.

 

Uz to, odlučeno je da se za potrebe ugroženog stanovništva hitno izvrši nabavka većih količina humanitarne pomoći za cijeli Kanton, odnosno životnih namirnica i sredstava za higijenu kao i stočne hrane. Sva nabavljena roba i namirnice bit će distribuirane u Kantonalnu direkciju za robne rezerve odakle će se interventno ispostavljati hrana i sve drugo što bude neophodno na terenu, kada to zatraže općinski štabovi civilne zaštite. Kad je u pitanju distribucija hrane i ostalih potrepština

također je dogovoreno za koje lokacije će se koristiti helikopteri, a za koje lokacije se hrana može dostaviti kopnenim putem.

 

Pored toga, članovi štaba zaduženi su da svako u svom resoru do sutra dostavi informacije o daljnjim potebama, a općinski štabovi civilne zaštite moraju dostaviti informacije o tome da li su na području njihovih općina formirani stručni timovi za monitoring i evidentiranje klizišta. Uporedo s tim, odlučeno je da se ojačaju timovi za geologiju angažovanjem dodatnih stručnjaka iz ove oblasti kako bi se pravovremeno i profesionalno ocijenilo stanje na terenu u ugroženim područjima i tamo gdje su klizišta najveća. Na ovom poslu aktivnosti će se kooridinirati sa Federalnim geološkim zavodom i Federalnom upravom civilne zaštite. Na ovoj sjednici članovi štaba izvjestili su i o dosad urađenom na sanaciji puteva od Zenice ka Žepču te konkretizirani zadaci u vezi sa dionicama puteva koje će biti izgrađene kako bi se doprijelo do sela koja su još uvijek odsječena od glavnih saobraćajnica. Dogovoreno je i to da Krizni štab za poslove veterinarstva, na osnovu podataka sa terena sačini prijedlog mjera o neškodljivom uklanjanju leševa životinja kao i lokacijama za ove svrhe u svakoj općini.

 

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK izvjestili su svako iz svog djelokruga nadležnosti šta je urađeno tokom prethodnog dana i od strane komandanta naloženi su zadaci za danas i naredne dane.

 

PRESS SLUŽBA KŠCZ ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close