Visoko

Kršenje Zakona od strane gradonačelnice u slučaju Muzaferija

Institucija ombudsmana za ljudska prava utvrdila kršenje Zakona od strane gradonačelnice u slučaju Muzaferija

Ratni vojni invalid Edin Muzaferija u svom slučaju i sporu sa Gradom Visoko dokazao je kršenje Zakona o upravnom postupku FBiH.

Nakon prijave koju je ratni vojni invalid Edin Muzaferija podnio protiv državnog službenika Dinke Omanović, a zbog pisanja i vrijeđanja na društvenim mrežama, gradonačelnica Visokog je odbacila prijavu protiv šefice svog Kabineta, te donijela Zaključak koji naizgled liči na ozbiljan dokument, ali izgleda da bi i polovni pravnik sa elementare bolje napisao ili donio upravni akt nego li budući doktori pravnih nauka zaduženi za rješavanje upravnih sporova u Gradskoj upravi.

Dopisujući se sa Kabinetom gradonačelnice, Muzaferija je o ovom slučaju upoznao i Institucju ombudsmena za ljudska prava BiH, što je na kraju rezultiralo i stavom ove Institucije da je Muzaferiji uskraćeno pravo na žalbu u Zaključku gradonačelnice, te naložio istoj da bez odlaganja donese Zaključak u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, a što je Muzaferija i tražio u svojim zahtjevima upućenim prema gradonačelnici.

Da li se ovdje radi o demonstraciji sile ili bahatosti te stvaranju slike o “nedodirljivosti” uz ponižavanje ratnog vojnog invalida, ili tek o pravnom neznanju državnih službenika koji platu za svoje neznanje primaju od našeg poreznog novca prosudite sami uvidom u dokumentaciju koju nam je Edin Muzaferija ustupio.

visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close